Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi lähes ennätystasolle kolmannella neljänneksellä

29.10.2020

Valmetin saadut tilaukset laskivat vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä 700 miljoonaan euroon. Tilauskertymä jäi hieman analyytikoiden konsensusennusteesta. Saadut tilaukset kasvoivat Paperit-liiketoimintalinjalla, mutta laskivat Sellu ja energia-, Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla. Vuosineljännes oli vahva Kiinassa, missä saadut tilaukset olivat yli kolminkertaiset verrattuna vuodentakaiseen. Tilauskantamme pysyi vahvana ja oli 3,3 miljardia euroa.

Myös liikevaihto jäi hiukan konsensusennustetta pienemmäksi, vaikka pysyikin edellisvuoden tasolla.

Positiivisen yllätyksen markkinoille tarjosi Valmetin vertailukelpoinen EBITA-tulos (91 milj. euroa vs. konsensusennuste 75 milj. euroa) sekä vastaava 10,9 prosentin marginaali (konsensusennuste 8,9 %). Vertailukelpoisen EBITA:n osalta tämä oli yksi parhaista vuosineljänneksistä Valmetin historiassa.

Kokosimme tähän joitakin yleisimpiä meille tulosjulkistuksen jälkeen esitettyjä kysymyksiä.

 

K: Mikä selittää kannattavuuden parantumisen?

V: Vertailukelpoiset myynnin ja hallinnon yleiskustannukset olivat 11 miljoonaa euroa pienemmät kuin kaudella Q3/2019 etenkin matkustusrajoitusten vuoksi matalammiksi jääneiden matkustuskulujen takia, mutta myös kustannussäästötoimien ansiosta. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli suurempi kuin vertailukaudella. Kehitys oli vahvaa sekä vakaassa että projektiliiketoiminnassa. Kaiken kaikkiaan organisaatio on toiminut tehokkaasti.

K: Miksi Palveluiden tilaukset olivat 14 % ja liikevaihto 9 % alhaisempi kuin vertailukaudella Q3/2019?

V: Matkustusrajoitukset ja pääsyrajoitukset asiakkaiden tiloihin jatkuivat kolmannella neljänneksellä, mikä vaikeutti asiakkaiden tehtaissa tapahtuvaa työskentelyä. Matalammat kapasiteetin käyttöasteet graafisen paperin tuotannossa vaikuttivat niin ikään negatiivisesti Palveluiden saatuihin tilauksiin ja liikevaihtoon. Valuuttakurssivaihtelut pienensivät Palveluiden saatuja tilauksia n. 16 miljoonalla eurolla ja liikevaihtoa n. 13 miljoonalla eurolla.

Graafisen paperin kysyntä on laskenut COVID-19:n vuoksi, eikä graafisen paperin tuotannon palautuminen aiemmalle tasolle ole todennäköistä.

K: Miksi rahavirta on ollut niin vahva viimeisten neljännesten aikana?

V: Nettokäyttöpääoma on laskenut pääasiassa matalampien myyntisaamisten seurauksena. Rahavirran vaihtelu vuosineljännesten välillä on tyypillistä Valmetille, ja sitä tapahtuu myös negatiiviseen suuntaan.

K: Miltä näyttää neljäs kvartaali ja vuosi 2021?

V: Annoimme lyhyen aikavälin markkinanäkymän maaliskuun 2021 loppuun. Sellulle sekä kartongille ja paperille näkymä pysyi ‘hyvänä’, energialle ja pehmopaperille ’tyydyttävänä’.

Sellussa työkuorma on hyvä. Odotamme Metsä Fibren tilausta Kemin biotuotetehtaalle (~350–400 milj. euroa). Myös muita keskusteluja selluasiakkaiden kanssa on käynnissä, mutta projektien ajoitus on epävarma.

Kartongissa ja paperissa myyntiaktiviteetti on edelleen hyvä ja työkuorma on suuri. Pehmopaperissa aktiviteetti on hieman parantumassa.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä palveluille on edelleen ‘tyydyttävä/heikko’. Työkuorma vaihtelee palveluissa globaalisti. Kysyntä on heikompaa erityisesti Pohjois-Amerikassa, ja matalammat kapasiteetin käyttöasteet graafisen paperin tuotannossa vaikuttavat negatiivisesti palveluihin. COVID-19 vaikuttaa negatiivisesti kaikkien palveluliiketoimintojen markkinoihin, erityisen paljon kenttäpalvelu- ja tehdasparannusprojekteissa.

Automaatiolle lyhyen aikavälin markkinanäkymä on edelleen ‘hyvä/tyydyttävä’. Näkymä on hyvä automaatiopalveluille ja tyydyttävä automaation projekteille. Pääsyrajoitukset asiakkaiden tiloihin vaikuttavat negatiivisesti.

K: Voitteko sanoa mitään uutta suunnitelmistanne Nelestä koskien?

V: Kaikki mitä olemme aiemmin sanoneet pitää edelleen paikkaansa. Meillä on 29,5 prosentin omistusosuus Neleksessä ja haluamme olla pitkäaikainen omistaja. Näemme, että Valmetin ja Neleksen yhteenliittymä loisi erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille, ja toivomme siksi, että Neleksen osakkeenomistajat eivät hyväksy Alfa Lavalin tarjousta.

K: Mikä on viestinne Neleksen osakkeenomistajille?

V: Me emme myy osakkeitamme Alfa Lavalille. Toivomme, että Neleksen osakkeenomistajat pitävät parempana esittämäämme vaihtoehtoa, joka on Valmetin ja Neleksen sulautuminen pohjoismaiseksi johtajaksi alallaan ja sitä kautta pitkän aikavälin omistaja-arvon luominen.