Jakość to coś więcej niż system kontroli jakości (QCS)

Zarządzanie jakością z Systemem Valmet IQ

W firmie Valmet zależy nam aby nasi Klienci osiągali przewagę konkurencyjną na rynku. Efektem tego zaangażowania jest wprowadzenie 8-ej generacji Systemu Zarządzania Jakością Valmet IQ - systemu do optymalizacji produkcji i jakości wstęgi produkowanego papieru. System Valmet IQ składa się z urządzeń niezbędnych do monitorowania i optymalizacji zarówno wydajności procesu, jak i jakości produktu końcowego: skanerów, pomiarów, profilerów, systemu wizyjnego i kompleksowych aplikacji do kontroli jakości. System Valmet IQ zwiększa konkurencyjność całego łańcucha produkcji, począwszy od wytwarzania masy celulozwej aż po produkty końcowe o odpowiedniej, oczekiwanej specyfikacji jakościowej. Dzięki łatwemu zarządzaniu profilami pomiarowymi papieru, Klienci mogą stale poprawiać jednolitość i stabilność wstęgi papieru i jednocześnie ograniczać zużycie surowców, środków chemicznych i energii.

Zarządzanie jakością całego łańcucha produkcji papieru - od wytwarzania masy do produktu końcowego

Łatwe zarządzanie profilami pomiarowymi papieru

Inteligentne systemy wizyjne i wysoka precyzja pomiaru obejmuje cały proces produkcji

Valmet IQ quality management system

W kierunku autonomicznej produkcji

Odnowiony system kontroli jakości Valmet IQ wykorzystuje innowacje i nowe idee oraz wiedzę specjalistyczną firmy Valmet w zakresie kontroli jakości masy celulozowej i masy papierniczej.  System integruje kontrolę jakości całego procesu produkcyjnego  i jest krokiem w kierunku autonomicznej produkcji. Nowe możliwości Valmet IQ zwiększają stopień automatyzacji i zmniejszają udział człowieka w procesie.

System zarządzający jakością produkcji produkcji papieru Valmet IQ integruje wielowymiarowe sterowanie QCS, specjalizowane pomiary zbierane z wykorzystaniem skanerów, profile, urządzenia wykonawcze wpływające na własności wstęgi (wzdłuż i w poprzek maszyny), zarządzanie informacją o jakości produkcji. Systemy wizyjne, oparte o przetwarzanie obrazu z kamer cyfrowych w trybie czasu rzeczywistego, umożliwiają monitorowanie maszyny papierniczej w zakresie wykrywania pierwszej przyczyny zrywów wstęgi papieru, wykrywania i klasyfikacji defektów wstęgi.

Wszystkie produkty Valmet IQ są rozwijane i produkowane w Finlandii.

Zarządzanie jakością specyficzną dla danej gramatury papieru

Jakość jest najważniejsza!

Najważniejszym zadaniem systemu zarządzania jakością jest maksymalizacja jakości finalnego produktu i minimalizacja odpadów i kosztów produkcji.

System Valmet IQ został opracowany dla specyficznych wymagań jakościowych w produkcji masy celulozowej, wszystkich rodzajów papieru i kartonu, tektur falistych oraz szerokiego spektrum włóknin i papierów higienicznych.

Valmet IQ quality management system
Valmet IQ quality management system

Nowe możliwości z wykorzystaniem analizatorów w części mokrej maszyny papierniczej 

Valmet IQ rozszerza tradycyjne sposoby kontroli jakości o retencję i polepsza możliwości optymalizacji w trybie czasu rzeczywistego mielenia (on-line) z wykorzystaniem analizatorów w części mokrej maszyny papiernicze. Nowy system zarządzania wilgotnością optymalizuje proces suszenia od sekcji formowania wstęgi na sicie przez prasę i sekcje suszenia do końca maszyny – do nawijaka. Uwzględnienie porowatości i wskaźników formacji pozwala jeszcze bardziej ustabilizować proces i poprawić wydajność.

Modelowanie jakości online dla przewidywania finalnych właściwości papierów może być teraz wykorzystane w sterowaniu w pętli zamkniętej.

 

Nowy interfejs użytkownika poprawia wydajność

Nowy Valmet IQ jest również kompatybilny z niedawno wprowadzonym oprogramowaniem Valmet DNA User Interface - nowym internetowym interfejsem użytkownika systemu sterowania Valmet DNA. Nowy ustrukturyzowany interfejs użytkownika pozwala operatorom skupić się na krytycznych informacjach i podejmować natychmiastowe i właściwe decyzje, co pomaga w szybszej optymalizacji jakości. Dostęp do zasobów systemu - oparty na rolach użytkowników - udostępnia odpowiednie informacje dla kierownictwa, pracowników laboratorium, magazynu, utrzymania ruchu, sprzedaży, zakupów. Informacje są odpowiednio profilowane tak, by czas dotarcia do informacji znaczących dla indywidualnego użytkownika był jak najkrószy.

 

Valmet IQ quality management system
Valmet IQ quality management system

Jak kontrolować to, co nieznane? 

Oddaj kontrolę w ręce Valmet IQ!

Valmet IQ z internetem przemysłowym Valmet Industrial Internet (VII) przetwarza wszystkie dane z procesu produkcji, począwszy od produkcji masy papierniczej i przygotowania masy przez maszynę papierniczą do produkcji papieru, kartonu, papierów higienicznych i do przetworzonych produktów końcowych. Dane jakościowe w połączeniu z aplikacjami VII maksymalizują wydajność produkcji przy jednoczesnej oszczędności energii.

Aplikacje uruchamiają procesy w bardziej inteligentny sposób, kontrolując właściwości wytrzymałościowe i inne zmienne, co wcześniej nie było możliwe.

Czy chcesz wiedzieć więcej?

Czy chcesz wiedzieć więcej?

Skantaktuj sie z nami

Kontakt

Zarządzanie jakością Valmet IQ