Valmet har slutfört förvärvet av Körbers Business Area Tissue

Valmet Oyj’s pressmeddelande den 3 november, 2023 kl. 8:00 EET 

Valmet har slutfört förvärvet av Körbers Business Area Tissue, en leverantör av innovativ processteknik och tillhörande service för konvertering av jumborullar till färdiga mjukpappersprodukter. Avslutet följer överenskommelsen som publicerades den 7 juli i år.

Mjukpapperskonvertering blir ett nytt segment i Valmets affärsområde Papper

Genom att kombinera Valmets nuvarande produkter och kompetens med den förvärvade verksamheten så kommer Valmet att ha marknadens bredaste utbud av teknik, automation och service för den växande mjukpappersindustrin. Ett utbud som sträcker sig över hela värdekedjan från fiber till färdig produkt.

Den nya konverteringsverksamheten ska verka som ett eget segment i Valmets affärsområde Papper. Fokus ligger på att leverera och serva konvertingslinjer för rullade och vikta pappersprodukter samt förpackningsutrustning och att erbjuda digitala lösningar och tjänster. Genom förvärvet kan Valmet serva sina kunder i mjukpappersindustrin med bredare kunskap, processteknik och tjänster för hela bruket inklusive automationssystem och utrustning för flödeskontroll.

Pasi Laine, CEO, Valmet:

“Vi är idag glada att välkomna marknadsledaren inom mjukpapperskonvertering och närmare 1 200 nya dedikerade kollegor till Valmet. Förvärvet passar väl in i vår strategi och blir ett bra tillskott av expertis och kompletta konverterings- och förpackningslösningar, till vårt befintliga utbud av utrustning för mjukpapperstillverkning. Genom att ge oss in i konverteringsbranschen så tar vi återigen ett steg framåt och kan hjälpa våra globala kunder ännu bättre.

Oswaldo Cruz Junior, chef för affärsområdet Mjukpapperskonvertering:

“Idag börjar vi på ett nytt, viktigt kapitel i vår historia och det är med spänd förväntan som vi blir en del av Valmet. Det kommer att förbättra våra möjligheter att utveckla vår verksamhet och att växa samt stärka våra innovativa projekt. Nu kan vi jobba ännu närmare våra kunder som en “one stop shop” marknadsledare.”

Detaljer om transaktionen

Värdet av förvärvet är cirka 380 miljoner euro på en kontant- och skuldfri basis med ordinarie justeringar efter avslutet. Förvärvet slutfördes den 2 november 2023.

Valmet uppskattar att affären ger synergier inom försäljning, service och kostnadsfördelar till ett värde av 8 Miljoner Euro i slutet av 2026. I den finansiella rapporteringen fördelas resultatet från processtekniken till affärsområdet Papper medan servicedelen rapporteras i affärsområdet Service.
 

VALMET  
Corporate Communications 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petri Rasinmäki, Business Line President, Paper, Valmet, tel.+358 40 558 6555
Anu Salonsaari-Posti, Senior Vice President, Communications, marketing and sustainability, tel. +358 40 453 4262
Pekka Rouhiainen, Vice President, Investor Relations, Valmet, tel. +358 10 672 0020

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automationssystem och ventillösningar servar vi ännu fler branscher inom processindustrin. Våra 19 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Valmets nettoomsättning 2022 var cirka 5,1 miljarder euro.

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Espoo, i Finland. 

Följ oss på valmet.com | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

Behandling av personuppgifter