Din utveckling och ditt välbefinnande

Two Valmet employees working together

Vi tror att det bästa resultatet kommer från att olika team med kunniga individer som arbetar tillsammans för att skapa värde åt våra kunder. En av våra största tillgångar som företag är våra anställdas färdigheter och kompetenser. Vi fokuserar på att göra det möjligt för våra anställda att ta en aktiv roll i det egna lärande och sin karriär - ta en titt på några av sätten nedan!

Stöd för dig

När du inleder din resa hos Valmet börjar du med vårt introduktionsprogram. Vårt introduktionsprogram gör det möjligt för dig att komma i gång och börja lära dig om Valmet direkt. Du kommer att få djupare insyn i Valmets strategi och hur din roll bidrar till den. Du kommer också att lära dig om våra kunder, vår verksamhet och alla viktiga saker som påverkar din nya roll. Du kommer tilldelas en fadder som hjälper dig vid frågor och för att hitta rätt i organisationen.

På Valmet stödjer vi en framgångsrik integrering av arbete och privatliv under hela karriären hos oss. Valmets syn på integrationen är att skapa balans mellan arbete och privatlivet med hänsyn till olika livssituationer, behov och lokala preferenser. Du kommer att uppmuntras att utforska sex aspekter av en framgångsrik integration av arbete och privatliv, såsom hantering av arbetsbelastning, professionell tillväxt och en hälsosam livsstil.  Läs mer om förmåner hos Valmet.

Prestera på din bästa nivå

Som stöd att prestera på topp kommer du att ha årliga diskussioner tillsammans med din chef för att definiera dina prestations- och utvecklingsmål. Du kommer ha uppföljande diskussioner omgående för att säkerställa nödvändigt stöd och feedback. I vissa fall kan dessa diskussioner hållas som gruppdiskussioner. Du får också feedback från dina kollegor, som kan skicka dig en virtuell "High Five", dvs. positiv feedback, tack, uppmuntran eller liknande virtuellt. Du kan även skicka dem till dina kollegor!

Vår prestationsbaserade lönekultur uppmuntrar medarbetare att uppnå sina mål och att sträva efter utmärkta prestationer. Alla medarbetare är berättigade till en prestationsbaserad ersättning eller bonus, vilket kopplar lönen till prestation och stärker individens och teamets ansvarstagande. Läs mer om våra ersättningsprinciper


Var nyfiken

Om du tycker om att lära dig kommer du att passa in perfekt! Vi uppmuntrar utveckling under hela karriären hos oss och hjälper våra medarbetare att kontinuerligt utveckla sina kompetenser. Vi följer en 70-20-10 inlärningsfilosofi, där 70 procent sker genom lärande på jobbet (t.ex. nya projekt, intern rörlighet), 20 procent genom relationer som stödjer i lärandet (t.ex. mentorskap, coachning) och 10 procent genom formellt lärande.

Våra prisbelönta globala utbildningsprogram är utformade för att utveckla vår strategiska kapacitet, samt för att engagera och utveckla talanger. Programmen fokuserar bland annat på att leda projekt, främja innovation, ta vår servicestrategi framåt och vidareutveckla tankesättet kring kvalitetsförbättringar. Varje år väljer vi ut några medarbetare som får möjlighet att delta i dessa utbildningsprogram så att de kan fördjupa och utveckla sin professionella kompetens.  


Engagerad och motiverad

Vi tror att en engagerad och motiverad arbetsgemenskap byggs inifrån, och därför är vi mycket intresserade av att ta del av våra medarbetares tankar om Valmet som arbetsplats. Vår medarbetarundersökning, OurVoice, är bara en av flera kanaler för dig att uttrycka dina tankar och känslor kring ditt arbete – men en viktig sådan.

Vi uppnådde en hög svarsfrekvens i vår senaste OurVoice-undersökning, där 80% av våra medarbetare gav värdefulla insynar till hur vi kan utveckla Valmet framåt. Vi är nöjda med utvecklingen angående våra medarbetares engagemang och de framsteg vi fortsätter att göra som företag.  Särskilt anmärkningsvärt var förståelsen för företagets strategiska inriktning samt möjligheten att göra intressant arbete och att arbeta tillsammans - vilket fortsätter att vara en styrka för oss.

Utforska jobbmöjligheter hos Valmet

43%

tjänster internt tillsatta

21,000+

HighFive feedbacks

80%

deltagande i medarbetarundersökning

235,000

totala utbildningstimmar