Vårt ansvar

Hållbarhet är kärnan i Valmets affärsstrategi och verksamhet. För att möta utmaningarna med klimatförändringar och ojämlikheter i världen tar vi, tillsammans med våra medarbetare, samarbetspartners och kunder målmedvetna steg mot en mer hållbar framtid. Vår teknik och våra tjänster gör det möjligt för kunder att tillverka hållbara produkter från förnybara resurser. Vi tror att teknik spelar en avgörande roll för att minska klimatförändringarna och den globala uppvärmningen.

Miljö

Vårt mål är att minska CO2-utsläppen genom hela produktionsledet och att möjliggöra helt koldioxidneutral produktion. 

Cirkulär produktion

Cirkulär produktion

Vi gör det möjligt att tillämpa cirkulär produktion, öka resurseffektiviteten i processer och maximera användningen av återvunnet material med vår teknik.

Läs mer
Klimat

Klimat

Vårt klimatprogram inkluderar åtgärder och mål för en koldioxidneutral framtid. Vi vill möjliggöra en koldioxidneutral framtid för våra kunder till 2030.

Läs mer
Miljöeffektivitet

Miljöeffektivitet

Vi förbättrar kontinuerligt miljöeffektiviteten inom verksamheten. Vår processteknik, automation och tjänster är utformade för att förbättra råvaru-, energi-, vatten- och kemikalieeffektiviteten.

Läs mer

Samhälle

Vi främjar en engagerande arbetsmiljö och lägger stor vikt vid hälsa och säkerhet för våra medarbetare och samarbetspartners. Vi strävar efter att alltid ta samhällsansvar. 

Engagerad arbetsplats

Engagerad arbetsplats

Vi arbetar kontinuerligt för att öka mångfalden, våra medarbetares engagemang och den goda arbetsmiljön

Läs mer
Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

Vi förbättrar ständigt våra HSE-processer och rutiner tillsammans med kunder och samarbetspartners för att nå vårt gemensamma mål – noll skadade.

Läs mer
Samhällsansvar

Samhällsansvar

Vi deltar i utvalda lokala program och arbetar i nära samarbete med universitet och globala forskningsorganisationer.

Läs mer

Styrning

Vi följer etiska affärsmetoder, säkerställer en hållbar distributionskedja och är transparenta i vår rapportering.

Etiska affärsmetoder

Etiska affärsmetoder

Vi eftersträvar att hela vår verksamhet ska drivas på ett socialt ansvarsfullt och globalt anpassat sätt.

Läs mer
Hållbar distribution

Hållbar distribution

Tillsammans med våra leverantörer arbetar vi för en hållbar och transparent distributionskedja.

Läs mer
Transparent rapportering

Transparent rapportering

Vi är branschledande inom hållbarhet och främjar transparent och säker rapportering om vår utveckling och påverkan.

Läs mer