Valmets uppförandekod

Valmets uppförandekod ger Valmets medarbetare och samarbetspartners vägledning i deras agerande och beslutsfattande. Koden sätter standarden för vad som är ett ansvarsfullt beteende för företaget och den enskilde medarbetaren.

Uppförandekoden omfattar hållbar affärsverksamhet, personal och samhälle samt miljö. Exempel på ämnen som avhandlas är integritet, transparens och öppenhet samt möjligheter och säkerhet.

Du kan läsa mer i dokumentet Valmets uppförandekod.

Affärsprinciper, Människor och samhället, Ansvar av miljön, Rapportering om dåligt uppförande