Metso slutför förvärvet av FLSmidths mesaugns- och kausticeringsteknologi

Metso Abp:s pressmeddelande den 28 juni, 2013 kl. 14.00 lokal tid

Metso har den 28 juni, 2013 avslutat förvärvet av FLSmidths mesaugns- och kausticeringsteknologi. Den förvärvade verksamheten har anslutits till Metsos Pulp, Paper and Power segment, Fiber business line. Värdet på transaktionen kommer inte att offentliggöras.

Ett nytt center för mesaugnsteknik är etablerat i Köpenhamn, Danmark. Totalt kommer fler än 20 anställda med erfarenhet av mesaugnen och kausticering att ansluta till Metso i och med transaktionen. Centret för kausticeringsteknik kommer även fortsättningvis att ligga i Karlstad.

Detta förvärv gör Metsos produktportfölj komplett, som helhetsleverantör till massaindustrin, och är i linje med Metsos strategi att vara den globalt ledande leverantören av utrustning och processer till massa- och pappersindustrin.

For ytterligare information,vänligen kontakta:
Stefan Mattsson, Vice President, Fiber Processing business unit, Fiber business line, Metso, Tel. +46 70 653 38 18
Erik Kornfeld, Vice President, Legal, Patents and Business Development, Fiber business line, Metso, Tel. +46 70 383 22 84

Metsos segment för massa-, pappers- och kraftproduktion (Pulp, Paper and Power) är specialiserade på processer, utrustning, service, viror och filterdukar. Vårt erbjudande och vår erfarenhet täcker in processens hela livscykel från nya produktionslinjer till ombyggnationer och service.

Från och med januari 2014 kommer Metsos verksamhet för massa-, pappers- och kraftproduktion att assistera sina kunder med en mer fokuserad och konkurrenskraftig framtoning som ett fristående, börsnoterat företag, Valmet Corporation*.

*Väntar på godkännande från Metsos extra bolagsstämma

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power,www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso är en global leverantör av teknik och service för kunder inom processindustrin, inklusive gruvdrift, markbyggnad, massa-, papper- och kraftproduktion, samt olja och gas. Våra 30 000 medarbetare i mer än 50 länder levererar hållbarhet och lönsamhet till kunder över hela världen. Expect results.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup