Valmet levererar en mjukpapperslinje till Metsä Tissues Future Mill-projekt i Mariestad

Valmet Oyjs pressmeddelande den 2 mars, 2023 kl. 11:00 EET

Valmet ska förse Metsä Tissue med en ny mjukpapperslinje med den senaste tekniken till deras bruk i Mariestad. I leveransen ingår även mäldberedning, automationsutrustning och servicelösningar. Ordern är en del av Metsä Tissues utvecklingsprogram “Future Mill” som siktar på att nå en miljömässig och teknologisk mjukpappersproduktion, i världsklass.

Ordern ingår i Valmets orderingång för första kvartalet 2023. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras.

Valmet och Metsä Tissue kan se tillbaka på ett långt samarbete, senast i en ombyggnad av PM 10 i Mänttä, Finland. Valmet har under de senaste åren levererat ett antal energibesparande och effektivitetshöjande uppgraderingar så som Advantage ReDry, Advantage ViscoNip pressar, raffinörer och kontrollutrustning till några av deras andra bruk.


Den nya mjukpappersmaskinen från Valmet är utrustad med senaste tekniken för att minska energi- och vattenförbrukning samt CO2-utsläpp.

”Med den nya mjukpappersmaskinen ökar vi utbudet av lokalt producerat, hållbart färskfiberbaserat mjukpapper till den skandinaviska marknaden. Det möjliggör pålitliga lokala leveranser av högkvalitativt mjukpapper till konsumenterna. Den nya tekniken ger stora miljöfördelar. Förutom energibesparingar så kan vi minska vattenförbrukningen i tillverkningsprocessen med 50 procent”, säger Esa Paavolainen, Vice President Projekt, Metsä Tissue.

”Det är ett sant nöje att få möjligheten att vara med i etableringen av ett helt nytt mjukpappersbruk i Sverige. Vi är hedrade att ha fått förtroendet att leverera en komplett mjukpapperslinje med den senaste tekniken. Vårt långa samarbete är ren utmärkt grund för ett framgångsrikt projektgenomförande”, säger Jari Vähäpesola, President Paper business line, Valmet.

Teknisk information

Den nya mjukpappersmaskinen har en designhastighet på 2,200 m/min och är optimerad för låg energiföbrukning och förbättrad produktkvalitet.

Valmets leverans omfattar en komplett mjukpapperslinje med mäldberedningssystem och balhantering samt en Valmet Advantage DCT 200 TS mjukpappersmaskin med den senaste tekniken för hög effektivitet, låg energy- och vattenförbrukning samt minskade CO2-utsläpp.

Leveransen omfattar även Valmets kvalitetskontroll- och övervakningssystem, komplett konstruktion, installationsövervakning, utbildning, ingångkörning och idrifttagning.

Valmet levererar också beklädnader till uppstarten samt Master Maintenance Data-tjänster och fjärrövervakningsstöd från Valmet’s Performance Center.

Den nya maskinen har en tillverkningskapacitet på 70,000 ton vilket ökar brukets nuvarande produktion till 145,000 ton mjukpapper per år.

Information om Metsä Tissue

Metsä Tissue skapar en renare vardag. De är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Deras varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter de cirka 2 450 personer. År 2022 uppgick deras försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

VALMET
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jari Vähäpesola, President Paper business line, Valmet, tel. +358 40 558 6555

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automations- och flödeskontrolls-lösningar kan vi serva en ännu bredare bas av processindustrier. Våra 17 500 medarbetare runt om i världen arbetar nära tillsammans med våra kunder med målet att förbättra deras resultat – varje dag.  

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett flödeskontrollföretag gick ihop med Valmet. Valmets nettointäkter uppgick till cirka 5,1 miljarder euro 2022. 

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Espoo, i Finland.

Följ oss på valmet.com | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

Behandling av personuppgifter