Valmet levererar en Advantage produktionslinje för mjukpapper till CMPC Tissue i Argentina

Valmet Oyj's pressmeddelande den 7 augusti 2018 11:00 EET

CMPC Tissue S.A. har valt Valmet som leverantör av en komplett produktionslinje för mjukpapper (tissue) som kommer att installeras på CMPCs bruk i Zarate, Argentina.

Planerad uppstart för den nya produktionslinjen är fjärde kvartalet 2019. Med den nya tissuemaskinen kommer de kunna producera ytterligare över 50 000 ton toa- och torkprodukter av hög kvalitet till företaget. För CMPS räkning har Valmet tidigare levererat en Valmet Advantage DCT200 tissuelinje till Talagante-fabriken i Chile, en tissuemaskin till Altamira i Mexiko och en Advantage ViscoNip ombyggnad till bruket i Caieiras, Brasilien.

Ordervärdet avslöjas inte och ordern mottogs i Valmets andra kvartal 2018.

"Vår erfarenhet av Valmets Advantage DCT-koncept har varit mycket bra när det gäller energieffektivitet, produktionskapacitet och tissuekvalitet. Vi är övertygade om att den nya tissuelinjen kommer att gynna vår position som marknadsledande i Argentina, säger Pedro Muzzio Castelletto", utvecklingschef, Industrial & Supply Chain, CMPC Tissue.

"Den latinamerikanska tissuemarknaden växer både avseende kapacitet och kvalitet. Valmet har rätt teknologier för tillverkning av mjukpapper och kan möta såväl dagens som framtida krav från marknaden, säger Johan Björn, försäljningschef, Valmet. "Vi är mycket glada att CMPC valde oss som leverantör och att de bestämde sig för Valmets Advantage-teknik för att öka sin produktionskvalitet och kapacitet."

Teknisk information om leveransen

Valmets leverans omfattar en komplett Advantage DCT mjukpapperslinje med mäldberedningsutrustning. Tissuemaskinen är utrustad med den mest avancerade tekniken för absolut bästa och jämnaste kvalitet, vatten- och energieffektiv produktion och konkurrenskraftig tillverkningsdesign. Leveransen omfattar också el- och kontrollsystem, design av hela bruket samt installation. Produktionsprocessen kommer att optimeras för ännu bättre slutprodukter och minskad energiförbrukning. Råmaterialet till den nya linjen kommer att vara färskfibermassa och återvunnen DIP-massa.

Om CMPC Tissue

CMPC är det ledande företaget inom massa- och pappersindustrin i Latinamerika. De har verksamhet inom områdena skogsbruk, trämassa, papper och mjukpapper. CMPC har 23 tissuemaskiner i sju länder och en årlig produktionskapacitet på 700 000 ton mjukpappersprodukter som distribueras till de latinamerikanska konsumenterna och till away-from-home marknaden.


VALMET
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Erikson, Vice President, Sales Valmet, tel. +46 705 17 14 90
Johan Björn, Sales Director, Valmet, tel. +46 703 17 12 16 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2017 var cirka 3,1 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal