Valmet levererar BioTracTM förbehandlingssystem för biomassa till Clariant i Rumänien

Valmet Oyj's pressmeddelande 22 oktober 13:00 EET

Valmet har slutit avtal med Clariant om att leverera BioTrac, ett förbehandlingsystem för biomassa, till deras sunliquid® cellulosabaserade etanolanläggning i Rumänien.

Ordern ingår i Valmets orderingång för tredje kvartalet 2018. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras. Igångkörningen är planerad till 2020.

Den nya anläggningen, med en årlig produktionskapacitet på 50.000 ton cellulosabaserad etanol, kommer att byggas i den sydvästra delen av Rumänien. Anläggningen är en milstolpe och syftar till att bekräfta konkurrenskraften och hållbarheten hos sunliquid teknologin i kommersiell skala och på så vis stödja Clariants sunliquid licensierade företagsstrategi.

Leveransen består av BioTrac förbehandlingssystem för biomassa med en kapacitet på >800 ton/dag av torr biomassa och inkluderar alla huvuddelar för dosering av biomassa, inmatningssystem till reaktor, reaktor samt ångseparering. Förbehandlingsfasen är ett grundläggande steg i produktionen av cellulosabaserad etanol och syftet är att göra cellulosan tillgänglig för vidare bearbetning.

Exempel bild på BioTrac förbehandlingssystem

Anläggningen i Straubing, Tyskland

"Vi har redan med framgång tillämpat Valmets förbehandlingssystem i vår sunliquid pilotanläggning i Straubing under de senaste sex åren. Under denna tid har vi arbetat i nära samarbete med Valmet för att verifiera och optimera förbehandlingsprocessen för sunliquid till att bli perfekt. Vi är säkra på att vi har hittat en pålitlig partner i Valmet för vår sunliquid anläggning i Rumänien" kommenterar Markus Rarbach, chef för Business Line Biofuels & Derivatives hos Clariant.

"Detta är en mycket viktig milstolpe för Valmet, den första BioTrac i kommersiell storlek för cellulosabaserad etanol. Vi är mycket stolta över denna order från vår långsiktiga partner Clariant, som kan vårt system utan och innan efter sex års drift i deras demoanläggning i Straubing," säger Mattias Erixon, Försäljningschef för Biomass Conversion hos Valmet.

Kunden Clariant och sunliquid®

Clariant är ett ledande globalt företag för specialkemikalier, med sin bas i Muttenz nära Basel, Schweiz. Under räkenskapsåret 2017, hade Clariant en omsättning på ca 6 miljarder Schweiziska franc i sin pågående verksamhet. Företaget är uppdelat i fyra affärsområden; Care Chemicals, Catalysis, Natural Resources och Plastics & Coatings. Clariants företagsstrategi baseras på fem huvuddelar; fokusera på innovation genom R&D, mervärde genom hållbarhet, säkerställa en varierande produktportfölj, intensifiera tillväxt och öka lönsamheten.

Clariants sunliquid teknologi omvandlar jordbruksrester såsom vetehalm till cellulosabaserad etanol, ett avancerat, hållbart och nästan koldioxidneutralt biobränsle. Sunliquid erbjuder en helt integrerad processkonstruktion som bygger på etablerad processteknologi. Innovativa tekniska lösningar såsom kemikaliefri förbehandling, integrerad produktion av råmaterial och process-specifika enzymer och samtidig fermentering av C5 och C6 socker säkerställer optimal lönsamhet.

För ytterligare information, kontakta:
Mattias Erixon, Manager Sales, Biomass Conversion, Valmet, Tel. +46 70 610 5727

VALMET
Corporate Communications

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade service- och automationslösningar förbättrar pålitligheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användandet av råmaterial och energi.

Nettoomsättning 2017 var cirka 3,1 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Läs mer: www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal
 
Hantering av persondata