Valmet och Klabin S.A. undertecknar avtal om massatorkar

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 6 maj 2014 kl. 14.30 EET

Valmet och Klabin S.A. har undertecknat ett leveransavtal enligt vilket Valmet ska leverera två massatorklinjer till Klabins nya anläggning i Ortigueira i brasilianska Paraná. Valmet offentliggjorde avsiktsförklaringen för denna beställning den 7 mars 2014.

Projektet har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2014. Ett projekt av den här storleken och omfattningen värderas normalt till 150–200 miljoner euro.

Massatorkinvesteringen är en del av Klabins Puma-projekt. Den nya anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på 1,5 miljoner ton per år och kan hantera både fluffmassa från barrved och avsalumassa från lövved (eukalyptus). Driftsättningen kommer att ske under första halvan av 2016.

Valmets leverans till Klabin beräknas generera sammanlagt omkring 500 årsarbeten i främst Finland, Sverige och Brasilien.

Om Klabin S.A.
Klabin är Brasiliens största tillverkare och exportör av papper. Företaget tillverkar förpackningspapper och kartong, wellpapp och storsäckar. Dessutom säljer de virke som stockar. Klabin har 16 industrianläggningar, varav 15 i Brasilien och en i Argentina. Företaget grundades 1899.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jyrki Holmala, chef för affärsområdet Pulp and Energy, Valmet, tel. +358 10-676 3210
Anu Salonsaari-Posti, marknads- och kommunikationsdirektör, Valmet, tel. +358 50-453 4262

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.com och www.twitter.com/valmetglobal.