Valmet levererar pannanläggning till tjeckiska ArcelorMittal Energy Ostrava

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 20 maj 2014 kl. 12.00 EET

Valmet ska leverera en pannanläggning till ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. i Tjeckien. Den nya pannanläggningen kommer att producera ånga till de befintliga turbinerna, som genererar elektricitet och processånga till det intilliggande stålverket ArcelorMittal. Driftsättningen av pannan kommer att ske i mitten av 2016. Ordervärdet är ca 50 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för första kvartalet 2014.

– Den nya anläggningen uppfyller EU:s kommande utsläppskrav och ger bättre effektivitet jämfört med befintliga enheter, säger Vladimir Machat på ArcelorMittal Ostravas investeringsavdelning. Stålindustrin är väldigt energiintensiv och behöver energi till rimlig kostnad för att kunna konkurrera på den globala marknaden. Tack vare sin interna utveckling och mer än 30-åriga erfarenhet kan Valmet erbjuda en CFB-panna med den välbeprövade och högeffektiva CYMIC-tekniken, som kräver lite underhåll och ger låga driftkostnader.

Valmets lösning består av en avancerad pannanläggning med cirkulerande fluidiserad bädd (CFB), en koleldad CYMIC-panna, rökgasrening, elektrisk utrustning samt ett automationssystem. Anläggningen kommer att ha en produktionskapacitet på 320 ton ånga per timme vilket motsvarar en värmekapacitet på 248 MW. Den nya enheten kommer att ersätta fyra befintliga pannor som eldas med pulveriserat kol.

Om ArcelorMittal Ostrava
ArcelorMittal Ostrava a.s. är Tjeckiens största ståltillverkare och ingår i världens största stål- och gruvkoncern, ArcelorMittal. Företaget har en produktionskapacitet på tre miljoner ton stål per år, bl.a. varmvalsade metall- och stålprodukter. De tillverkar även produkter av koks och kemiskt koks. Förutom på den tjeckiska marknaden säljer företaget sina produkter i mer än 40 länder världen över. ArcelorMittal Ostrava och dess dotterbolag har över 7 500 anställda. www.arcelormittal.com


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Jari Niemelä, chef för projektförsäljning, EMEA, affärsområdet Pulp and Energy, Valmet Corporation, tel. +358 50-317 8050, jari.niemela@valmet.com

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.