Valmet levererar en komplett pannanläggning till Hamburger Hungaria Power i Ungern

Pressmeddelande från Valmet Corporation, 20 maj 2014 kl. 10.00 EET

Valmet har fått en beställning på en komplett pannanläggning från Hamburger Hungaria Power i Dunaujvaros i Ungern. Den nya anläggningen kommer att ge en mer hållbar energiproduktion genom användning av förnybara resurser. Ordervärdet är ca 50 miljoner euro. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för första kvartalet 2014.

Det nya kraftverket kommer att generera elektricitet och ånga till Hamburger Hungarias containerboardanläggning, som består av två pappersmaskiner. Det kommer att ersätta den befintliga gasdrivna pannan som bara producerar ånga. Med Valmets pannanläggning kan Hamburger Hungaria Power använda en mängd olika fasta bränslen, biomassa, kol samt rejekter och slam från containerboardtillverkningen för energiframställning, istället för naturgas. Anläggningen kommer att tas i drift i slutet av 2015.

– Hamburger Hungarias papperstillverkning är toppmodern, men varken kraftvärmepotentialen eller energiinnehållet i avfallet har hittills tagits tillvara. Det nya kraftverksprojektet, som beräknas kosta 150 miljoner euro, kommer att åtgärda dessa brister och göra anläggningen världsledande när det gäller energieffektivitet och avfallshantering. Tack vare sin erfarenhet är Valmet väl rustat att anta utmaningarna som huvudleverantör i det här projektet, säger dr Szikla, vd för Hamburger Hungaria Power.

Beställningen inbegriper en komplett pannanläggning, inklusive en CYMIC-panna med cirkulerande fluidiserad bädd (CFB) och rökgasrening som minimerar utsläppen. Pannan kommer att ha en kapacitet på 158 MW ånga med ett tryck på 113 bar och en temperatur på 520 °C. Kraftverket kommer att generera 42 MW elektricitet. Valmets CYMIC-panna kombinerar högeffektiv förbränning av olika fasta bränslen med låga utsläpp, till och med vid samtidig användning av bränslen med helt olika värmealstrande förmåga.

Om Hamburger Hungaria Power
Hamburger Hungaria Ltd ingår i Hamburger Containerboard och är en av Europas ledande tillverkare av baspapper för wellpapp. Företagets två pappersmaskiner förbrukar ca 700 000 ton returpapper varje år. Mer information om Hamburger Hungaria finns på www.hamburger-hungaria.com.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Kai Mäenpää, EMEA-chef för affärsområdet Pulp and Energy, Valmet, tel. +358 10-676 2410

Valmet Corporation är en ledande global utvecklare och leverantör av service och teknik inom massa-, pappers- och energiindustrin. Våra 11 000 medarbetare världen över arbetar nära kunderna för att förbättra deras resultat – varje dag.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig över 200 år och nyskapades då verksamheten för massa, papper och energi blev ett eget företag vid delningen av Metsokoncernen i december 2013. Valmets nettoomsättning för 2013 var cirka 2,6 miljarder euro. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmets huvudkontor ligger i Esbo i Finland och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.