Valmet-levererad förgasningsanläggning invigdes vid Göteborg Energis GoBiGas

Valmet Corporations pressmeddelande den 14 mars 2014 klockan 14:30 EET

Förgasningsanläggningen som Valmet levererat till GoBiGas (Gothenburg Biomass Gasification Project) invigdes den 12 mars, 2014 i Göteborg. Anläggningen togs i drift i slutet av 2013 och kommer att producera gas genom förgasning av skogsrester och träpellets. Den producerade gasen liknar naturgas och kommer främst att användas inom transportsektorn med målet att byta från fossila bränslen till biobränslen. Den nya anläggningen är först i sitt slag i världen.

Johanna Lindén, Valmet's Director of Scandinavia, Energy, betonar fördelarna med den valda tekniken: "Den indirekta förgasningen genererar hög-energi-gas med högt värmevärde som kan blandas med naturgas. Detta gör det möjligt att ersätta en del av dagens fossila drivmedel med fossilfritt bränsle i gasdrivna fordon."

"Vi är stolta över att vara först med att inviga en förgasningsanläggning för produktion av högkvalitativ biometan och vi hoppas få se många efterföljare. Resan har varit intressant, utmanande och komplicerad men i gott sällskap," säger Åsa Burman, vd för GoBiGas-projektet, Göteborg Energi.

GoBiGas förgasningsprocess

Biomassan förgasas i en process kallad “indirekt förgasning” utvecklad av det österrikiska företaget Repotec. Valmet ansvarar för tekniken i förgasningsanläggningen med en licens från Repotec.

Förgasningen sker i en separat reaktor och värme överförs från en förbränningskammare genom cirkulation av hett bäddmaterial, dvs indirekt förgasning. Biomassa matas in i förgasaren där den vid kontakt med det heta bäddmaterialet undergår termokemisk nedbrytning. Efter rening och metanisering importeras gasen till det befintliga gasnätet och används i Göteborg Energis kraftverk.

Tack vare den höga kvalitén kan biometanen matas in i det befintliga gasnätet där den blandas med naturgas. Att kombinera en förgasningsanläggning och en metaniseringsanläggning är unikt i världen.


VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Lindén, Director Scandinavia, Energy, EMEA, Valmet, tel. +46 705 90 95 17

 

Valmet Corporation is a leading global developer and supplier of services and technologies for the pulp, paper and energy industries. Our 11,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers' performance forward - every day.
Valmet's services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. Our strong technology offering includes entire pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production.
The company has over 200 years of industrial history and was reborn through the demerger of the pulp, paper and power businesses from Metso Group in December 2013. Valmet's net sales in 2013 were approximately EUR 2.6 billion. Valmet's objective is to become the global champion in serving its customers.
Valmet's head office is in Espoo, Finland and its shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
Read more www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal

BILAGOR