Valmets aktieägare besöker Karlstad

2014-03-19

19 mars 2014 var Valmets aktieägare på besök vid Valmets anläggning i Karlstad. Vid besöket fick investerarna lära sig mer om mjukpappersbranchen och varför Valmet är världsledande leverantör av mjukpappersmaskiner. Gästerna bjöds också på en titt in i framtiden i form av en presentation av pågående utvecklingsprojekt. En guidad rundtur i verkstäderna och visning av Valmets pilotpappersmaskin och labb gav en inblick i det vardagliga men väldigt viktiga arbete som ligger bakom en leverans.

Anläggningen i Karlstad sysselsätter ungefär 570 personer och har en lång historia. Det var mer än 150 år sedan som företaget började sin verksamhet i form av ett lokalt gjuteri under namnet Karlstads Mekaniska Werkstad - KMW. Gjuteriverksamheten har man fortfarande kvar på Valmet i Karlstad, men idag är det mjukpappersmaskinerna som står i fokus.

I takt med att världen urbaniseras och levnadsstandarder blir bättre växer mjukpappersindustrin. Konsumenternas efterfrågan på produkter som exempelvis toalettpapper, hushållspapper och servetter fortsätter att öka och därför väljer många papperstillverkare att satsa på just mjukpapper. Den ökande efterfrågan märks tydligt i Valmets försäljningsstatistik. 2013 blev ett rekordår för verksamheten och 2014 har börjat minst lika bra - första halvåret 2014 bjöd på försäljningsrekord med order på mjukpappersmaskiner till ett sammanlagt värde av över en miljard svenska kronor.