Full kontroll i Ortviken

2014-08-13

Som första bruk i Sverige har SCA i Ortviken gjort en uppgradering av styrsystemet på en JR1000-rullmaskin där även styrning och kontroll av drivsystemet finns med i leveransen. Med sina många motorer och komplicerade automation är stödvalsmaskinerna de mest krävande rullmaskinerna.

Under 2013 slutförde Ortviken en uppgradering av sina rullmaskiner. Det var RM12 som var föremål för största förändringen med byte av styrsystem och uppgradering av drivsystemet. En viktig del i upprustningen var också de säkerhetshöjande åtgärder som gjordes på båda rullmaskinerna, som är av typ JR1000.

Gammal utrustning ställer till problem

”Det fanns flera huvudsyften med projektet”, säger Anders Granström, blockledare LWC1, Ortviken, ”Framför allt ville vi komma ifrån det ofta återkommande underhållsarbete som krävdes för att hålla igång det gamla styrsystemet. Vår underhållspersonal fick ofta rycka in flera gånger per dygn för att åtgärda olika problem som uppstod med exempelvis Vax-systemet. Positionsmätutrustningen för knivautomatiken ställde också till bekymmer med en gammal konverter som lade av och som var svår att ersätta. Att dessutom programmera om en ålderstigen styrutrustning är ett svårt och tidskrävande arbete som inte många personer klarar av”.

”Säkerhetsuppgraderingarna kom in sent i projektet men kändes som självklara när vi hade satt oss in i alla de möjligheter som finns när det gäller att få arbetet runt rullmaskinerna så säkert som möjligt. Åtgärderna kändes som en bra fortsättning efter de övningar vi haft vid rullmaskinen där bl.a. ”worst case scenario” och elbortfall simulerades”, konstaterar Anders Granström.

Driften säkrad

”Genom moderniseringen av RM12 har vi säkrat driften på båda våra rullmaskiner”, säger Albin Ålin, processingenjör LWC1, vid Ortvikens pappersbruk. ”Nya system innebär att man blir av med en hel del problem, det är lätt att få tag i ersättningsdelar och rent tekniskt finns det många vinster. Exempelvis kan vi nu enkelt sköta omprogrammeringen själva och förutsättningarna att skapa rullrecept är också mycket bättre. Men en stor fördel är helt klart att vi i och med ombyggnaden kan frigöra och plocka reservdelar från det gamla systemet som kan användas till vår andra rullmaskin – det säkerställer att även RM11 rullar och går ett bra tag till” berättar Albin Ålin.

”Vi har en plan för utbyte och uppgradering av äldre utrustning - RM12 stod helt enkelt i tur”, säger Håkan Norberg, projektingenjör och ansvarig för uppgraderingsprojektet. ”Vi har naturligtvis siktet inställt på att åtgärda även vår andra rullmaskin men det ligger än så länge i framtiden”.

En organism består av många olika delar och system som är beroende av varandra och där allt måste samverka för att den ska må bra. På samma sätt måste man i en pappersmaskin inbegripa alla beståndsdelar i ett helhetstänkande för att kunna få optimala processtekniska lösningar.

”För att få ut bästa möjliga av rullmaskinen måste alla delar vara samstämda” säger Jukka Jurvelin, säljansvarig rullmaskinsombyggnader, Valmet. ”Det som var mest intressant i Ortviken var att styr- och drivsystemen är integrerade. Att trimma in de olika systemen samtidigt och styra alla parametrar gjorde att vi kunde hitta de bästa lösningarna för hela rullmaskinen”.

Ny teknologi ger ökade möjligheter

”Den teknologi som finns i dagens system ökar tillgängligheten på maskinen på många sätt. Förutom möjligheten att höja kapaciteten och öka produktiviteten får man en noggrannare kontroll av banspänning och rulldimensioner. Nya kontrollsystem är också en förutsättning för framtida ombyggnader”, fortsätter Jukka Jurvelin.

Säkerheten främst

”Valmet har levererat 100-tals rullmaskiner och följer kontinuerligt upp tillbud och olyckor på bruk världen över. Varje gång det sker en incident skickar Valmet ut information till de bruk som har liknande maskiner. ”Vi har ett ansvar att meddela vilka brister i säkerheten som upptäcks”, säger Jukka Jurvelin. ”Vi ger också rekommendationer om hur riskerna kan åtgärdas och bruken kan sedan i samarbete med oss vidta åtgärder. Det är oerhört viktigt att minimera riskerna för t.ex. klämskador eller att pappersrullen lossnar och faller ner”.

Som på många andra bruk är säkerheten på Ortviken högprioriterad. ”I och med uppgraderingen har vi minimerat risken för skador vid flera farliga nyp”, säger Albin Ålin. ”En översyn av hydraulik och ventiler har genomförts. Automatisk öppning av nypet mellan vals och rulle, åtgärder som förhindrar okontrollerad sänkning av rullen vid strömavbrott och ändringar av styrningsparametrar är ett par exempel på vad som ingick i uppgraderingen. Att Valmet presenterade ett väl definierat säkerhetspaket som var bra motiverat underlättade arbetet med att åtgärda riskområdena vid maskinen och förbättra personsäkerheten”. ”Säkerhetsarbete är ett ständigt pågående projekt”, forsätter Ålin.

”Det första vi nu ska göra är att utvärdera de förändringar vi redan gjort och sedan bedöma om fler åtgärder behövs. Utbildningen var en värdefull del i säkerhetspaketet och driftpersonalen är mycket nöjda med undervisningen. Operatörerna var delaktiga i ombyggnadsprocessen och många av de frågeställningar som kom upp kunde de lösa direkt med Valmets personal. Teamet från Finland var mycket ansvarstagande och lösningsorienterade och skötte uppgraderingen exemplariskt. Flera av dem är dessutom svensktalande vilket underlättar när man ska diskutera komplicerade tekniska lösningar”, avslutar Albin Ålin.

Erfarenhet kommer med ålder

”Som helhet flöt projektet på enligt plan”, säger Håkan Norberg. ”Vi hade en bra dialog med Valmets team. Det är ett erfaret gäng - att en del av dem var med när rullmaskinen installerades 1990 säger en del. Att leverantören har kunskap om hela processen och känner till både det gamla och nya systemet gör förstås arbetet enklare och snabbare”.

jukka.jurvelin@valmet.com
Tel. +358 40 526 2533