Filtret håller bruket igång

2015-01-16

Johnny Petersson, driftingenjör vid Mörrum, vid det ombyggda filtret.

Ökad kapacitet och bättre filtratrenhet med ombyggt CD-filter i Mörrum

Ett oansenligt filter är inte det första man tänker på som en central del i tillverkningsprocessen av massa. Men faktum är att utan ett väl fungerande filter stannar bruket – en realitet man är mycket medvetna om på Södra Cells massabruk i Mörrum.

”Utmattad” axel en stor risk

”Risken för haveri är något vi vill undvika så långt det går”, säger Johnny Petersson, driftingenjör vid Mörrum. ”Axeln i vitlutsfiltret var därför en stor källa till oro. Problemet var utmattningssprickor som vi åtgärdade i flera omgångar genom svetslagning. Om axeln havererar får man räkna med många veckors stopptid så det var bara att inse att vi kommit till vägs ände och att något mer genomgripande behövde göras för att säkra driften. Ett helt nytt filter var ett alltför kostsamt alternativ så vi började undersöka vilka valmöjligheter som fanns när det gällde ombyggnad. En viktig del i investeringen var också att kunna höja kapaciteten”.

”En leverantör vi kontaktade förordade en förlängning av ytterhöljet för att få plats med mer filtreringsyta – en åtgärd som i och för sig skulle öka kapaciteten men som innebar att den förlängda axeln skulle få en kraftigt ökad belastning med ännu kortare livslängd som följd. Dessutom medförde förslaget att projektet tidsmässigt skulle dra ut på tiden. I stället nappade vi på Valmets lösning som innebar att ytterhöljet kunde behållas oförändrat – ett upplägg som tilltalade oss mer”, fortsätter Johnny Petersson.

Kapacitetshöjning och renhet avgörande

”Genom att byta till OptiDisc-konceptet, där bland annat axeln har en helt annan konstruktion, kunde en kapacitetshöjning på 30 % utlovas. Tidigare klarade vi ett flöde på 60 liter/sek. Med den nya maskindesignen kan vi köra över 80 liter/sek. Hittills har vi testat att köra 70 liter/sek utan problem men först senare i höst utför vi kapacitetskörningar fullt ut”, berättar Petersson vidare.

”Eftersom vi tillverkar dissolvingmassa i linjen var det dessutom en förutsättning att vi kunde bibehålla eller helst förbättra renheten på filtratet. För dissolvingmassa gäller mycket höga krav på renhet. Det är därför extra viktigt att slamhalten hålls på en mycket låg nivå i filtratet. Vanligtvis testar vi slamhalten två gånger per vecka. De prover vi analyserat efter ombyggnaden visar på under 10 milligram per liter. Vi kan inte annat än vara nöjda med de väldigt låga slamhalterna - de ser riktigt bra ut.”, säger Johnny Petersson.

Stor tidsvinst med nytt tvättsystem

”En stor skillnad och förbättring är arbetet med syratvättning. Att öppna upp filtret för rengöring och för att spola bort mesa innan syratvätt tog oss tidigare 5-6 timmar. Idag ägnar vi totalt 2 timmar till syratvätten – en stor inbesparing i drifttid. Det nya tvättsystemet håller helt enkelt filtret rent och vi kan spara in ett moment. Att vi inte haft ett enda hål i dukarna efter installationen är också ett stort plus”, avslutar Johnny Petersson.

Helt konverterat filter

”För att få bästa möjliga resultat bytte vi ut större delen av det som fanns i det trycksatta höljet – d.v.s. en komplett leverans av roterande delar bestående av ny, robustare axel samt nya sektorer och filterpåsar”, berättar Lennart Montonen, Valmet. ”Risken för förhöjda slamhalter i filtratet minskar genom den stabila konstruktionen samtidigt som kapaciteten kan höjas avsevärt. Det befintliga tryckskalet och fundamentet till schabersystemet fick vara kvar men filtret kompletterades med diverse kringutrustning. Kort sagt är filtret nu helt konverterat till Valmet-standard. Oavsett ursprungsleverantör är det fullt möjligt att bygga om och uppdatera ett skivfilter – men det är något vi utvärderar från fall till fall”, säger Lennart Montonen.

Förutom barrmassa tillverkar Södra Cell Mörrum dissolvingmassa (textilmassa) sedan 2012. I takt med att tillgången på bomull minskat har efterfrågan på viscos ökat. För närvarande går ca 130 000 ton dissolvingmassa årligen på export från Mörrum, huvudsakligen till Asien. Produktionen av barrmassa uppgår till 250 000 ton. Som ett led i arbetet med att säkerställa kapaciteten har Mörrum tagit beslut om att investera i en ny flisfabrik och en ny brunmassatvätt. Valmet har bland annat fått i uppdrag att leverera och montera två renserilinjer – en för barrflis och en för lövflisproduktion med tillhörande barkhantering. I ordern ingår även transportörer och bandgångar för anslutning till befintliga flisstackar och barklager. Den nya flisfabriken tas i drift under våren 2016. En långsiktig plan är att utveckla och utöka produktionen av dissolvingmassa. Investeringarna i Mörrum gör att produktionskapaciteten ökar från 380 000 till 425 000 ton massa per år.

 

Lennart.montonen@valmet.com
Tel. +46 766 39 66 87