Valmet w skrócie

Hero-Valmet-flag.jpg

Jesteśmy wiodącym, światowym producentem i dostawcą innowacyjnych technologii procesowych, automatyki i usług z ugruntowaną pozycją rynkową we wszystkich obszarach biznesowych, w których prowadzimy działalność

 

Valmet jest zorganizowany wokół pięciu linii biznesowych i pięciu obszarów geograficznych. Linie biznesowe to Services, Pulp and Energy, Paper, Automation Systems and Flow Control. Obszary geograficzne to Ameryka Północna, Ameryka Południowa, EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka), Azja i Pacyfik oraz Chiny. Obszary te są odpowiedzialne za sprzedaż, świadczenie usług oraz wsparcie realizacji projektów w swoich regionach.

Linia biznesowa Services oferuje Klientom elastyczne i dopasowane do ich potrzeb usługi w całym cyklu życia produkcji, w tym rozwiązania dla bezpiecznej, energooszczędnej i stabilnej pracy urządzeń i procesu, poprawy jakości i optymalizacji produkcji oraz zwiększenia efektywności środowiskowej.

Linia biznesowa Automation Systems dostarcza nowoczesną automatykę dla procesów przemysłowych, począwszy od pojedynczych pomiarów do projektów automatyzacji całego zakładu. Dzięki rozwiązaniom automatyzacji i naszemu know-how Klienci mogą zwiększyć wydajność i niezawodność produkcji, maksymalizować rentowność zakładu oraz ograniczać zużycie surowców i energii.

Linia biznesowa Pulp and Energy  dostarcza rozwiązania technologiczne do produkcji masy celulozowej i energii, konwersji kotłów na paliwo biomasowe, a także do kontroli emisji. Technologie te maksymalizują wartość surowców odnawialnych, zwiększając jednocześnie wydajność produkcji i minimalizując wpływ na środowisko.

Linia biznesowa Paper oferuje kompletne linie do produkcji papieru, kartonu i papierów higienicznych, a także przebudowy maszyn i komponenty. Technologia ta jest zaprojektowana z myślą o wysokiej wydajności i niezawodności procesów produkcyjnych. Dzięki ustandaryzowanej modułowej budowie maszyny produkcji Valmet są kosztowo efektywne oraz proste w obsłudze i utrzymaniu.

Linia biznesowa Flow Control  dostarcza technologie dla kontroli przepływu dla stale zmieniających się potrzeb różnych gałęzi przemysłu przetwórczego. Oferujemy rozwiązania wszędzie tam, gdzie konieczne jest stosowanie zaworów o najwyższej jakości i inteligentnej regulacji przepływu w celu poprawy niezawodności, wydajności i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Nazwa Valmet jest historycznie znana na rynku i kojarzy się z wysoką jakością i niezawodnością co stanowi doskonałą bazę do budowania naszego wizerunku korporacyjnego na całym świecie.

Logo firmy Valmet - zielona, skierowana do przodu strzałka z napisem VALMET w kolorze stalowoszarym – to obraz silnej firmy, zorientowanej na Klienta i patrzącej w przyszłość, której czynnikiem sukcesu jest zrównoważony rozwój.

Sercem strategii firmy Valmet jest nasze zaangażowanie w rozwój produktywności naszych Klientów w różnych obszarach przemysłu. Wizją firmy Valmet jest osiągnięcie pozycji światowego lidera w świadczeniu usług Klientom, którzy stanowią jedną z naszych kluczowych wartości.

Obietnica dla Klientów firmy Valmet brzmi po angielsku „Forward” co tłumaczymy „na przód w przyszłość”. Odzwierciedla to nasze silne zaangażowanie we wspieranie sukcesu naszych Klientów oraz w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań na przyszłość. Dla nas pójście drogą w przyszłość oznacza konfrontację z koniecznymi zmianami i proponowanie nowych rozwiązań w oparciu o politykę zrównoważonego rozwoju.

Nasze wartości stanowią podstawę wszystkiego, co robimy w firmie Valmet

Wartości: wspierają naszą wizję i strategię, kierują naszym zachowaniem,są wyznacznikiem przy podejmowaniu decyzji biznesowych, łączą nas jako firmę Valmet i inspirują jako społeczność. Zobaczcie jak wdrażamy nasze wartości

values_customer.jpg

values_renewal.jpg

values_excellence.jpg

values_people.jpg

CUSTOMERS

We move our customers' performance forward

Wspomagamy rozwój produktywności naszych Klientów

 

RENEWAL

We promote new ideas to create the future

Promujemy innowacyjne rozwiązania na przyszłość

EXCELLENCE

We improve every day to deliver results

Codziennie się doskonalimy, aby osiągać nasze cele

 

PEOPLE

We work together to make a difference

Pracujemy wspólnie, ponieważ to ma znaczenie