Sökresultat

I Insights

Filter

Snabb uppstart med grundlig utbildning

Snabb uppstart med grundlig utbildning

När SCA Obbola i Sverige installerade ett nytt kontinuerligt kokeri var utbildning en viktig del i projektet. Särskilt stor roll spelade simulatorutbildningen, som banade väg för en mycket snabb uppstart.

Insights
Kort om Process Automation Systems

Kort om Process Automation Systems

Verksamheten Process Automation Systems (PAS) är en högklassig, respekterad automationsleverantör till massa-, pappers- och energiindustrin, såväl som övriga processindustrier. PAS verksamhet är stabil och lönsamheten är på en god nivå.

Insights
Renare slätpress vid Skoghalls bruk

Renare slätpress vid Skoghalls bruk

Nu är ett 8-timmars driftstopp eliminerat var sjätte vecka för kartongmaskinen vid Stora Ensos bruk i Skoghall.

Insights
Tissuebranschen mötte framtiden i Karlstad

Tissuebranschen mötte framtiden i Karlstad

17-19 september förvandlades Karlstad till tissuevärldens Mecka. Då reste kunder och kollegor från hela världen hit för att inspireras och utbyta erfarenheter. De fick dessutom skymta framtiden.

Insights
Energibesparing på mer än 4 GWh per år

Energibesparing på mer än 4 GWh per år

När Stora Enso startade ett projekt 2012 med målet att minska energiförbrukningen i TMP-anläggningen bad Hylte bruk Valmet om hjälp

Insights
Välplanerat underhåll maximerar tillgängligheten

Välplanerat underhåll maximerar tillgängligheten

I ett stort bruks- eller anläggningsprojekt är investeringskostnaden för underhållsplanering bara en droppe i havet. Dessa kostnader kan ändå betala sig många gånger om genom hög tillgänglighet och bättre resultat.

Insights
Samma kriterier för all bioenergi

Samma kriterier för all bioenergi

All bioenergi, vare sig flytande, fast eller gasformig, behöver en uppsättning kriterier för att främja ett förutsägbart och stabilt regelverk och utveckla marknadsaktiviteter på bioenergiområdet.

Insights

Snabbt men krävande byte av värmeyta i indunstningen

Smurfit Kappa Kraftliner i norra Sverige hade sprickbildning i sina indunstare. Detta gav oplanerade stopp, dyrare drift och tidvis begränsad prestanda i fabriken. Efter utredningar och genomgång av olika lösningar föll valet på Valmets teknik. Men under montaget havererade en kran, vilket gjorde montaget till en kamp mot klockan.

Insights
Valsslipning med hög precision med valsförmätning i 3D

Valsslipning med hög precision med valsförmätning i 3D

Varje enskild Valmet-kund har sina egna formtoleranser för valsslipning. En snabb, tillförlitlig och exakt 3D-slipningsprocess är avgörande för att möta dessa specifika behov. Valmets experter använder sig av den senaste 3D-tekniken för att garantera exakta profiloch rundhetsformer

Insights
Ny mjukpappersmaskin från Valmet startade upp på minuten

Ny mjukpappersmaskin från Valmet startade upp på minuten

Valmets Advantage DCT-teknik för mjukpaperstillverkning har visat sig vara ytterst pålitlig och smidiga uppstarter har blivit mer regel än undantag. Så var även fallet när ICT Polen skulle starta upp sin nya maskin i Kostrzyn.

Insights

Sidan 1 av 2