Renare slätpress vid Skoghalls bruk

2016-01-21

Nu är ett 8-timmars driftstopp eliminerat var sjätte vecka för kartongmaskinen vid Stora Ensos bruk i Skoghall.

“We now save an eight-hour shutdown every six weeks,” says Pehr Mithander (left), Supervisor of BM 8 at Stora Enso Skoghall Mill. Pictured standing beside John Fridebring from Valmet.

Kartongmaskinen KM 8 vid Stora Ensos Skoghallsbruk tillverkar vätskekartong av hög kvalitet med en ofiltad slätpress. I början av 2013 beslöt Skoghall att byta ut den gamla rengöringsenheten på slätpressen och förbättra valsbeläggningens hållbarhet genom att välja Valmets nya valsrengörare OptiCleaner Roll och valsbeläggningen PressKodiak.

Det har visat sig, av lång erfarenhet, att en traverserande rengöringsenhet för mjuka pressvalsar i slätpress är avgörande för en effektiv produktion. Erfarenheter från olika valsbeläggningar visar att beläggningstypen har betydelse. Utöver de extrema kraven på slitstyrka och nötning som krävs vid användning av en högtryckstvätt måste beläggningen även fungera säkert utan inre vattenkylning.

Sommaren 2015 undersöktes resultatet i Skoghall. Både OptiCleaner Roll och PressKodiak-beläggningen motsvarade kundens förväntningar. De nya valsbeläggningarna har fungerat väl och har uppvisat lägre och säkrare temperaturer under drift. Dessutom har OptiCleaner Roll gett tydliga besparingar i underhållskostnader. ”Vi har sparat in åtta timmars driftstopp var sjätte vecka tack vare att den nya rengöringsenheten kan underhållas medan maskinen körs” säger Pehr Mithander, kartongmästare på KM8 vid Stora Ensos bruk i Skoghall.

OptiCleaner Roll kan servas under drift.

Direktkontakt med banan kräver extrem renlighet

 

I många maskiner som tillverkar kartongkvaliteter används presspartier med ofiltat slätpressnyp. Eftersom slätpressvalsarna står i direkt kontakt med banan är en ren valsyta extremt viktig för kartongens kvalitet, maskinens driftsäkerhet och för en effektiv produktion. Typiska ingredienser i kartongkvaliteter, såsom de hydrofoba hartserna AKD och ASA innebär stora utmaningar från kontaminering. Under de senaste decennierna har slätpressar, i synnerhet med filtade valsar, fått ett tvivelaktigt rykte på grund av problem med kontaminering.

Smidiga lösningar för att nå gemensamt mål

Ett traditionellt sätt att förbättra valsbeläggningens renlighet är att modifiera valsbeläggningens släpp-  och non-stickegenskaper. Problem med renlighet och kontaminering kan även lösas med hjälp av schabring och traverserande högtrycksrengöring eller till och med genom användning av spritsar med rengöringskemikalier.

För att hitta en lösning som fungerar bra i en viss driftsmiljö behöver alla delar justeras så att de samverkar smidigt för att uppnå det gemensamma målet. Ta exempelvis schaberblad: de skonsamma plastbladen rengör inte valsen helt och hållet, men mer aggressiva kolfiberblad med högt bladtryck kan förstöra valsbeläggningen fullständigt.

Valsbeläggningen PressKodiak är extremt tålig i krävande driftsmiljöer

 

Under senare år har Valmet utvecklat kraftigt förbättrade valsbeläggningar av polyuretanbeläggningar (PU) för många användningsområden. PressKodiak är Valmets senaste exempel på avancerad polymerteknik. PressKodiak är synnerligen motståndskraftigt mot nötning, slitage, tryck och kemiskt krävande miljöer. Det har dessutom utmärkta dynamiska egenskaper och klarar av hög nypbelastning utan att värmas upp, vilket ger ökad tillförlitlighet och billigare underhåll.

OptiCleaner Roll för kontinuerlig rengöring under produktion

Valmets OptiCleaner Roll är en modern traverserande högtrycksrengöring utformad för användning med slätpressar. Denna nya enhet säkerställer ett pålitligt rengöringsresultat utan direktkontakt med själva valsbeläggningen. Förutom utmärkt rengöringsprestanda ger den färre banbrott och lämnar inga ränder eller märken på kartongen.