Energibesparing på mer än 4 GWh per år

2014-08-13

När Stora Enso startade ett projekt 2012 med målet att minska energiförbrukningen i TMP-anläggningen bad Hylte bruk Valmet om hjälp. Valmet rekommenderade bruket att installera en AGS (Adjustable Gap Sensor) på var och en av de tre koniska lågkonc.raffinörerna av typen Conflo CF82 som varit i drift sedan 2003. Valmet rekommenderade även installation av ytterligare mätpunkter för Hylte Bruks befintliga MAP (Metso Pulp Analyzer) för ökad kontroll av fiberlängd och spethalt.

Snabb avkastning på investeringarna

Hylte och Valmet enades om en garanterad energibesparing på 15 kWh/admt (lufttorrt ton) av producerad massa. För Hylte innebär detta att investeringen kommer att vara intjänad på mindre än ett år. Besparingen gjordes utan att man behövde göra avkall på massakvaliteten. Enligt Patrick Nordin, chef för mekanisk massaframställning, och projektledare Stefan Snygg har projektet resulterat i en jämnare och bättre massakvalitet.

Conflo CF82-kvarnarna har till uppgift att utveckla TMP-massan enligt pappersmaskinens specifikationer. Den installerade AGS-enheten gör att kvarnarna kan köras med optimal malspalt mellan skivorna. AGS medger dessutom kalibrering av malspalten under full produktion - detta med en precision på någon tusendels millimeter.

"Efter att AGS hade installerats på samtliga Conflo CF82-kvarnar, liksom en MAP, gjorde vår studie det möjligt att hitta det mest effektiva sättet att fastställa korrekt fiberlängd och spethalt. Med tillgång till denna information kunde vi sedan förbättra dragstyrkan för att uppfylla våra kunders – och deras kunder i sin tur – kvalitetsspecifikationer."

Kontroll över processen

MAP-enheten mäter fiberlängden och spethalten. Genom att säkerställa det optimala avståndet mellan skivorna ser AGS:en till att fiberlängden och spethalten är den föreskrivna. Både Nordin och Snygg betonar vikten av att ha kontroll över produktionen. I det här projektet resulterade det t.ex. i en enhetlig massakvalitet och sänkt energiförbrukning.

Energibesparingen uppgår till 15 kWh/admt producerad massa. Arbetet med att sänka energiförbrukningen vidare pågår. Den senaste åtgärden för att göra ytterligare besparingar är implementering av AGS:en i kvarnarna i huvudlinjen samt ett nyframtaget segmentmönster för Conflo CF82-kvarnarna.

På frågan varför de valde att vända sig till Valmet för detta projekt svarar Patrick Nordin: "Det är det enda företag vi känner till som har den här tekniken och vi är självklart mycket nöjda med det resultat som tekniken har möjliggjort."

jonny.bjorklund@valmet.com
Tel. +46 706 16 97 57