Kort om Process Automation Systems

2015-01-22

Valmet Corporation och Metso Corporation har den 15 januari 2015 skrivit på ett avtal gällande försäljningen av Metsos affärsverksamhet Process Automation Systems till Valmet.

Verksamheten Process Automation Systems (PAS) är en högklassig, respekterad automationsleverantör till massa-, pappers- och energiindustrin, såväl som övriga processindustrier. PAS verksamhet är stabil och lönsamheten är på en god nivå. PAS har varit en framgångsrik verksamhet i alla aspekter.

Produktutbud

PAS koncentrerar sig på processautomation och datahanteringssystem, relaterade applikationer och service. Deras huvudsakliga produkter är system för kvalitetsstyrning (QCS) och processtyrsystem (DCS), mätramar, analysatorer och mätningar, styrningar baserade på kamerateknik, och processförbättrande lösningar. Kombinationen av Valmets nuvarande produkt- och serviceutbud och processautomation skapar ett unikt erbjudande för kunderna.

Kundbranscher

De viktigaste kundbranscherna för PAS är samma som för Valmet: massa-, pappers- och energiindustrin. Dessutom kommer cirka 20 procent av omsättningen från kunder inom andra processindustrier, såsom Akzo Nobel och Borealis.

Konkurrenskraft

PASs marknadsposition är stark och inom massa- och pappersindustrin är de den ledande leverantören av processautomation. Konkurrenskraften varierar beroende på vilket produktområde det gäller. PAS konkurrenskraft baserar sig på det omfattande automationsutbudet, kunskapen om kunders tekniker och processer, ett nära samarbete med Valmet och närheten till kunderna.

PAS är en ledande och etablerad spelare inom branschen, med starka, långsiktiga kundrelationer. PAS har betydande egen specialkompetens och kunskaper som är omöjliga att kopiera, och det skulle vara svårt för konkurrenter att komma in på marknaden.

Ekonomiskt läge

PAS verksamhet är stabil och lönsam. 2013 hade de en omsättning på cirka 300 miljoner euro. Cirka 55 procent av omsättningen kommer från projektaffärer och resterande, 45 procent, från service. Den största marknaden är EMEA (57% av omsättningen). De övriga områdenas andel av omsättningen är: Nordamerika 19%, Kina 10%, Asien och Stillahavsområdet 8% och Sydamerika 5%.

Personal och global närvaro

PAS har cirka 1 600 anställda i 31 länder, och de är kända som specialister, som arbetar hårt med att förbättra sina kunders framgång. Hälften av de anställda arbetar i olika delar av världen och hälften i Finland. De största kontoren ligger i Tammerfors, Kajana, Atlanta och Shanghai.