Snabb uppstart med grundlig utbildning

2016-09-19

När SCA Obbola i Sverige installerade ett nytt kontinuerligt kokeri var utbildning en viktig del i projektet. Särskilt stor roll spelade simulatorutbildningen, som banade väg för en mycket snabb uppstart.

20160909Obbola_570.jpg

SCA Obbolas befintliga batchkokeri från 1962 hade korroderade kokare och krävde mycket underhåll. “Vi hade egentligen bara två alternativ: antingen byta ut kokarkärlen eller bygga ett helt nytt kokeri,” säger Erik Olsson, projektledare för kokeriprocessen.

“Till sist valde vi en helt ny anläggning av typen CompactCooking G2 från Valmet. Den var i särklass bäst sett till energiförbrukningen och medger också att kapaciteten ökas i framtiden, vilket är viktigt för oss”, säger Mats Persson, projektledare för kokeriprojektet. 

Både massakvalitet och arbetsmiljö har förbättrats. ”Den mest påtagliga kvalitetsskillnaden är att vi har bättre rivstyrka nu", säger Olsson. Arbetsmiljön har också förbättrats en hel del genom att bullret minskat. Resonansljuden är nästan helt borta och lukten har försvunnit.

Produktionsrekord

Det nya kokeriet togs i drift den 21 oktober 2015. Uppstarten gick bra och inom det första dygnet gick massa av rätt kvalitet hela vägen genom fiberlinjen och vidare till pappersmaskinen. Efter bara fem dagar satte dagsproduktionen nytt rekord.

”När driften fungerar som bäst producerar vi mellan 700 och 800 ton kraftmassa”, säger Olsson. 

Onlineutbildning

Eftersom kontinuerlig kokning var nytt för alla satsade man extra mycket på utbildning. Totalt deltog 144 personer i onlineutbildning för att få grundläggande kunskaper om den nya utrustningen.

Utbildningen genomfördes i flera steg, där det första var en kartläggning av vad operatörerna redan visste och kunde. Onlineutbildningen i WebAcademy bygger på självstudier där deltagarna loggar in, går igenom materialet och gör tester när de har möjlighet, så många gånger de vill. ”Utbildningen avslutades med ett test som alla operatörerna behövde bli godkända i. Jag gillade upplägget eftersom vi fick en bra förståelse av hur utrustningen fungerar", säger John Eik, operatör. ”Utbildningsmaterialet används fortfarande. Operatörerna loggar ofta in när de behöver se hur något ser ut eller hur det fungerar i princip. Nya operatörer har också fått utbildningen", fortsätter Olsson.  

Verklighetstrogen simulering

Klassrumsundervisningen bestod av en allmän del för arbetsledare och en ingående praktisk del där operatörerna själva fick öva under ledning av Valmets utbildare.

Simulatorutbildning med VirtualSite ingick också och var mycket uppskattat. ”Simulatorutbildningen var bra på flera sätt. För det första fick vi i princip göra en riktig utcheckning i förväg. För det andra var det kombinerade acceptanstestet väldigt givande. Både styrsystemet och den överordnade styrningen testades i simulatorn. Det var ett otroligt viktigt test där vi upptäckte flera saker att åtgärda, många fler än vad som går att hitta i ett traditionellt acceptanstest. Nu kunde vi åtgärda de här sakerna före uppstarten", förklarar Olsson. ”Simulatorn gjorde också att vi kunde ställa in PID-regulatorn i styrsystemet i förväg. Vi bedömer att vi kunde spara två till tre veckor i samband med uppstarten tack vare det, och vissa saker hade kanske inte varit lika lätta att lösa när anläggningen väl var i drift”, säger Persson.