Snabbt men krävande byte av värmeyta i indunstningen

2015-01-16

Smurfit Kappa Kraftliner i norra Sverige hade sprickbildning i sina indunstare. Detta gav oplanerade stopp, dyrare drift och tidvis begränsad prestanda i fabriken. Efter utredningar och genomgång av olika lösningar föll valet på Valmets teknik. Men under montaget havererade en kran, vilket gjorde montaget till en kamp mot klockan.

Smurfit Kappa Kraftliner har en årskapacitet på 700 000 ton kraftliner per år. Kraftliner tillverkas av nyfiber och används för tillverkning av högklassig wellpapp. Stefan Lundqvist, Manager, Chemical Recovery Plant, på Smurfit Kappa Kraftliner berättar:

”Vår indunstning hade fungerat bra men vi hade börjat få sprickor i koncentratorn. Till sist var det inte längre möjligt att reparera värmeytan, utan vi fick istället byta ut den. Vi kunde antingen byta till en ny värmeyta av samma typ som den vi hade, men i ett material som var mer lämpligt för oss. Den här gången valde vi att byta till en värmeyta av Valmets typ.”

Montaget av den nya värmeytan blev mer än lovligt spännande då en kran havererade. Valmets projektledare Charlotta Cederström berättar:

”Värmeytorna är tunga och vi hade stora utligg, så vi var helt beroende av en 350-tons kran. Under ett lyft böjde sig en stor hydraulcylinder. Ingen skadade sig men vi fick med vår kranfirma snabbt hitta reservdelar och reparera kranen. Vi gjorde också en ny arbetsplan för att minimera de problem som haveriet förde med sig. Vi hade hela tiden en öppen och konstruktiv dialog med Smurfit Kappa Kraftliner och deras positiva attityd var till stor hjälp. Kranar havererar ju normalt inte, så det här montaget blev extremt. I slutändan lyckades vi ändå hämta in mycket av förseningen och själva montaget blev ett av våra snabbaste. Det goda samarbete med vår kund var nog avgörande för att de som var på plats kunde göra så bra insatser som de gjorde i det här projektet.”

Stefan Lundqvist fortsätter:
”När problem uppstår fokuserar vi på att hitta vägar framåt. Samarbetet med Valmet fungerade väl och i det här projektet var det många som gjorde mycket bra ifrån sig.”


TUBEL för högsta tillgänglighet

Anders Wernqvist, ansvarig för indunstningsförsäljning på Valmet, beskriver erfarenheterna av indunstning:

”Vi har genomfört mer än 400 större indunstnings- och kondensathanteringsprojekt på massabruk och vi har olika sorters teknik för olika uppgifter. För koncentratorer brukar vi rekommendera TUBEL-indunstare där luten får indunsta på utsidan av varma tuber. Tuber är stabila mekaniska komponenter med utmärkta hållbarhetsegenskaper. Det gör att indunstningseffekterna håller länge. En annan stor fördel är att värmeytan enkelt kan tvättas ren under drift. Det säkrar kapaciteten i indunstningen och gör att våra kunder inte behöver stoppa indunstningen för att tvätta den.

Installationen på Smurfit Kappa Kraftliner gjorde dessutom att vår kund kunde minska sin ångförbrukning när deras läckande värmeytor byttes ut mot vår teknik. Jag är riktigt glad över våra kunders mycket goda erfarenheter av TUBEL, både vid uppgraderingar av befintliga indunstningsanläggningar, och i nya anläggningar.”


anders.wernqvist@valmet.com
Tel. +46 70 604 36 45