Förnybara energikällor viktigast enligt landets kommunpolitiker

Valmet AB:s pressmeddelande den 23 juni 2015 08.05 CET

Att energiförsörjningen i kommunen baseras på förnybara energikällor är viktigare än ett lågt energipris. Det anser en majoritet av de drygt 4 400 kommunpolitiker som i maj 2015 besvarade en enkätundersökning från teknik- och energiföretaget Valmet.

– Det är kommunfullmäktige som ansvarar för den kommunala energiplaneringen. Det är därför glädjande att kommunpolitikerna värderar förnybar energi så högt. Att så många besvarade vår undersökning visar att de tycker att frågan är viktig, säger Rickard Andersson, affärsenhetschef för bioteknik och miljösystem på Valmet.

Valmet genomförde enkäten under maj 2015. I undersökningen har 4 432 fullmäktigeledamöter i landets kommuner svarat på vilken aspekt man tycker är viktigast när det gäller kommunens framtida energiförsörjning. Så här fördelade sig svaren:

- Att energisystemet baseras på förnybara energikällor: 42 procent
- Att det ger en trygg och säker energiförsörjning: 35 procent
- Lågt energipris för kommunens invånare: 11 procent
- Att utsläppen av föroreningar som påverkar den lokala luftkvaliteten är låga: 10 procent

Nästan nio av tio kommunpolitiker i hela landet, 88 procent, uppger att det är mycket eller ganska viktigt att energiförsörjningen i kommunen baseras på förnybara energikällor. Varannan svarande, 50 procent, anser att det är mycket viktigt.

Politikerna tror dock inte att kommuninvånarna värderar det lika högt, att energiförsörjningen i kommunen baseras på förnybara energikällor. 77 procent av politikerna tror att det är mycket eller ganska viktigt för invånarna, men bara 13 procent tror att invånarna delar uppfattningen att det är mycket viktigt.

– För att bromsa klimatförändringarna och öka försörjningstryggheten måste fossila bränslen bytas ut mot förnybara. Svenskarna är överlag klimatmedvetna och vi tror att även invånarna är måna om att ha förnybar energi, säger Rickard Andersson.

Fullmäktigeledamöterna i Jämtlands kommuner är de som tycker att förnybar energi är allra viktigast. Där svarade 66 procent ”mycket viktigt”. För kommunpolitikerna i Södermanland var motsvarande siffra 43 procent.

Valmet är en världsledande leverantör som utvecklar maskiner, teknik och service åt massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets lösningar omvandlar förnybara resurser till hållbara resultat. Valmet har totalt 12 000 medarbetare runt om i världen. I Sverige arbetar omkring 1 500 personer i Borlänge, Göteborg, Gävle, Hagfors, Hallstavik, Karlstad, Solna och Sundsvall.

För mer information, kontakta gärna:
Kerstin Eriksson, kommunikationsansvarig, kerstin.eriksson@valmet.com, 070-638 56 43


Tabell: svaren från kommunpolitikerna per län

Vilken aspekt tycker du är viktigast när det gäller den framtida energiförsörjningen i kommunen?

Län/kommun   Att energisystemet baseras på förnybara energikällor   Att det ger en trygg och säker energi-försörjning   Lågt energipris för kommunens invånare   Att utsläppen av föroreningar som påverkar den lokala luftkvaliteten är låga
                 
Blekinge län   43%   36%   12%   8%
                 
Dalarnas län   43%   35%   13%   7%
                 
Region Gotland   71%   24%   3%   3%
                 
Gävleborgs län   38%   37%   9%   12%
                 
Hallands län   47%   37%   7%   9%
                 
Jämtlands län   51%   32%   11%   5%
                 
Jönköpings län   42%   33%   10%   13%
                 
Kalmar län   41%   39%   9%   11%
                 
Kronobergs län   46%   33%   8%   11%
                 
Norrbottens län   38%   35%   17%   10%
                 
Skåne län   38%   35%   13%   11%
                 
Stockholms län   40%   33%   11%   12%
                 
Södermanlands län   37%   35%   13%   13%
                 
Uppsala län   48%   34%   6%   10%
                 
Värmlands län   38%   39%   13%   9%
                 
Västerbottens län   38%   41%   10%   10%
                 
Västernorrlands län   42%   42%   6%   6%
                 
Västmanlands län   40%   39%   5%   12%
                 
Västra Götalands län   46%   32%   11%   9%
                 
Örebro län   44%   32%   9%   12%
                 
Östergötlands län   45%   30%   10%   13%
                 
Hela landet   42%   35%   11%   10%

 

Om Valmets enkätundersökning
Undersökningen genomfördes under perioden 6–18 maj 2015. Enkäten skickades per mejl till 13 549 kommunfullmäktigeledamöter i hela landet. 4 432 kommunpolitiker besvarade enkäten. Det motsvarar 33 procents svarsfrekvens. Se fler uppgifter för alla landets kommuner här.


Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1 500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D-enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.