White liquor plant

The main stages when producing white liquor is causticizing and lime kiln.

Training type: Online

Duration: 4.5 hrs

Location: Online

Description: Vitlutshantering delas upp i två steg vilka är kausticering och mesaugn. Syftet med kausticering är att göra om grönlut från sodapannan till vitlut. Syftet med mesaugnen är göra om kalkslam till bränd kalk. I denna kurs kommer du att lära dig om processerna och utrustningen i vitlutshanteringen.

Objective: Efter kursen så ska du ha baskunskaper i vitlutshanteringsprocessen och veta hur maskinerna i är designade och hur dom fungerar.

Audience: Operatörer och underhållspersonal

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper i massatillverkning och återvinningsprocessen.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team