Różnorodność i integracja

Społeczność Valmet jest zróżnicowana. Zatrudniamy 19 000 osób pracujących w ponad 30 krajach, reprezentujących ponad 70 narodowości i mówiących w ponad 25 językach. Cenimy pracę zespołową jako ważną część sukcesu naszej organizacji. Pracując razem, szanujemy nawzajem swoje poglądy i motywujemy się do regularnej wymiany pomysłów.

Przykładamy dużą wagę do promowania równych szans dla wszystkich pracowników, niezależnie od wieku, niepełnosprawności, pochodzenia etnicznego lub narodowego, stanu cywilnego, posiadania lub planowania dzieci, rasy, religii lub przekonań, płci i orientacji seksualnej. Zdajemy sobie sprawę z korzyści biznesowych płynących z posiadania zróżnicowanych zeposłówi dążymy do stworzenia i utrzymania środowiska pracy, które docenia różnorodność.

Budowanie różnorodności

Organizacje takie jak nasza nie mogą odnieść sukcesu bez zrozumienia znaczenia różnorodności. Możliwość mierzenia i raportowania różnych wskaźników staje się coraz ważniejsza. Wskaźniki różnorodności, które obecnie jesteśmy w stanie mierzyć i raportować na całym świecie, obejmują płeć, wiek i narodowość*.

Śledzimy również strukturę wykształcenia, staż pracy i wskaźniki mobilności wewnętrznej, ponieważ wiele mówią one o ogólnym pochodzeniu i doświadczeniu naszych pracowników. Ostatecznie, im więcej mamy różnych poglądów i doświadczeń, tym bardziej konkurencyjni, innowacyjni i i silniejsi będziemy jako organizacja.

Mierzymy różnorodność

Jednym z przykładów naszych bieżących inicjatyw na rzecz różnorodności jest uważne śledzenie równowagi płci, w tym udziału kobiet w strukturze zatrudnienia. Zobowiązujemy się do aktywnego promowania STEM (science, technology, engineering and mathematics -nauka, technologia, inżynieria i matematyka) jako atrakcyjnego obszaru studiów i kariery dla kobiet w każdym wieku. Naszym celem jest zwiększenie udziału kobiet na stanowiskach związanych z STEM firmy Valmet z 11,5% do 12% w roku 2023.

Przyjazne i pełne szacunku miejsce pracy

Valmet to przyjazne miejsce pracy, w którym zarówno obecni jak i potencjalni pracownicy, klienci oraz dostawcy traktują się nawzajem z szacunkiem. Valmet nie zezwala na dyskryminację w żadnej formie i aktywnie podejmuje zarówno środki zapobiegawcze, jak i naprawcze, aby miejsce pracy było wolne od dyskryminacji i panowała atmosfera szacunku zarówno dla pracowników, kandydatów, klientów i dostawców.

Valmet aktywnie pracuje nad tworzeniem środków zapobiegających dyskryminacji i molestowaniu. Powyższe tematy są poruszane w materiałach dla pracowników i kierowników, bezpośrednio wynikają z  wartości firmy oraz są adresowane w polityce i procesach wewnętrznych oraz poprzez szkolenia i komunikację.

Polityka antydyskryminacyjna i przeciwdziałająca molestowaniu

Valmet to przyjazne miejsce pracy, w którym zarówno pracownicy, jak i potencjalni pracownicy, klienci i dostawcy traktują się nawzajem z szacunkiem.

Więcej informacji

Polityka równych szans i różnorodności

Zdajemy sobie sprawę z korzyści biznesowych płynących z posiadania zróżnicowanych zespołów, dążymy do stworzenia i utrzymania środowiska pracy, które ceni różnorodność i zapewnia wszystkim równe szanse.

Więcej informacji