Valsslipning med hög precision med valsförmätning i 3D

2015-12-10

Slipmaskinsoperatörerna drar nytta av den senaste 3D-tekniken på Valmets valsservicecentra världen över.

Varje enskild Valmet-kund har sina egna formtoleranser för valsslipning. En snabb, tillförlitlig och exakt 3D-slipningsprocess är avgörande för att möta dessa specifika behov. Valmets experter använder sig av den senaste 3D-tekniken för att garantera exakta profiloch rundhetsformer.

Konsten att upptäcka ojämnheter

När en sliten vals är i behov av slipning är det första steget en noggrann mätning. Slipmaskiner med konventionell tvåpunktsmätning kan inte generera en verklig valsform eftersom geometriska defekter på framför allt lager leder till felaktiga resultat för ytformen. Följden blir att slipmaskinsoperatören inte kan se vad resultatet av slipningen blir. För att få tillgång till en tredimensionell bild av valsens form krävs ett noggrant fyrpunktsmätsystem. För att få bra och optimerade slipresultat krävs sedan 3D-kompensation av sliphuvudet baserat på 3D-mätninge.

Till skillnad från en konventionell tvåpunktsmätning (till vänster) kan man
med ett modernt fyrpunktmätsystem (höger) få fram en exakt 3D-bild av
valsytan.

Slipning av valsen på dess egna lager

En anledning till att valsar slipas om, vid sidan av att få en bra mantelyta, är att de ska rulla med så låga vibrationer som möjligt i pappersmaskinerna. Om man slipar valsen i dess egna lager blir rotationen och mantelns form en spegelbild av felaktigheter i lagren. Då det normalt är lättare och snabbare att slipa valsen i sina egna lager, behövs ett verktyg för att kompensera för dessa fel. Ett sådant verktyg är en noggrann 3D-mätning av valsen i kombination med en 3D-kompenserad slipning. Då denna slipmetod ger en perfekt rund vals blir följden att den enda faktor som påverkar valsens rotation är noggrannheten hos lagren.

Förlängda valskörtider och minimerad vibration

Förbättrad valsslipningsteknik gör att Valmet kan erbjuda sina kunder valsbeläggningar med bättre prestanda. Användningen av avancerad 3D-slipning i kombination med toppmodern teknik ger tydliga fördelar när det gäller underhållsarbete och valsarnas slutliga användningsområden. Kvaliteten på valsslipningen har stor inverkan på maximeringen av valsarnas körtider och vibrationsminimeringen.

Genom att använda 3D-mätning kan sliptoleranserna vid slipning av valsen ställas in och finjusteras enligt kundens specifika behov. Maximala körtider för beläggningar kan uppnås utan att mer tid än nödvändigt behöver läggas på valsslipningen.

Skräddarsydda, kostnadseffektiva lösningar för alla typer av valsar

Valmet använder sig av den senaste 3D-slipningstekniken och kunniga medarbetare världen över, vilket gör att vi alltid uppfyller kvalitetsmålen för slipningen och att resultatet blir det förväntade. Genom att omvandla
lokal kompetens till global expertis gör Valmets tillförlitliga 3D-slipmetoder
att vi kan tillgodose varje kunds specifika krav på ytfinish.

 

KONTAKT
Christer Malmros
christer.malmros@valmet.com
Tel. +46 705 17 13 77