Valmet och Fabio Perini inleder samarbete för att erbjuda digitala ekosystem för mjukpappersproduktion och konvertering

Valmet Oyjs pressmeddelande den 7 januari, 2020 11.00 a.m. EET

Valmet och Fabio Perini har etablerat ett samarbetsavtal gällande ekosystem baserat på Industriellt internet för att stärka samarbetet inom mjukpappersindustrin. Målet är att tissueproducenter och konverterare ska kunna jobba effektivare tillsammans samt utbyta kunskaper och resurser till fördel för deras kunder.

Samarbetet förenar Valmets breda tissueteknologi och omfattande processkunskaper med Fabio Perinis starka expertis i kompletta lösningar, processer och teknologi för konverterings- och förpackningsmaskiner. Genom att kombinera de två företagens djupa kunskaper med data från tissuebruk och konverteringsanläggninar kan man lägga till en ny dimension för optimering av tissuebruken.

Samarbetet syftar till att erbjuda en obruten kedja av produktionsdata från tissuemaskinen till konverteringslinjen och utnyttja applikationer baserade på artificiell intelligens för att göra konverteringen mer effektiv. Det här kommer att ge betydande kvalitets- och effektivitetsförbättringar på bruksnivå till tissueproducenter och konverterare.

”Med utgångspunkt från kundens behov, tar nu Valmet och Fabio Perini de första stegen för att utveckla lösningar där innovation går bortom företagsgränser samt täcker in både tissueproduktion och konverteringsprocesser. Genom samarbete med våra gemensamma kunder kan vi erbjuda digitala lösningar och tjänster som driver tissuebrukens prestanda framåt,” säger Jari Almi, Vice President, Industrial Internet, Valmet.

”Vi tror att en öppen innovationsmodell är ett nyckelkoncept genom vilken företag inom tissueindustrin kan skapa olika samarbeten för att göra deras innovationsprocesser mer effektiva samt utbyta kunskaper och resurser. Genom att kombinera styrkorna från båda våra företag kan vi främja bred utveckling och snabb anpassning, möjliggöra nya affärs- och servicemodeller samt förbättra lönsamheten för företag inom tissuebranschen,” säger Oswaldo Cruz Junior, CEO, Körber's Business Area Tissue.

Information om Fabio Perini

Fabio Perini S.p.A. med varumärkena Fabio Perini, Casmatic och Concept X, är specialiserade inom tillverkning av maskiner och integrerade system för konvertering och förpackning av mjukpapper så som toarullar, hushållspapper, pappershanddukar och industritork. Företaget grundades 1966 i Lucca som är det Italienska distriktet för tissueproduktion och konverteringsteknik. Fabio Perini är en referenspunkt för sin höga nivå inom innovation och avancerad teknik. Fabio Perini S.p.A är det ledande företaget inom Körber Groups affärsområde Tissue. www.fabioperini.com

För ytterligare information, kontakta:
Jari Almi, Vice President, Industrial Internet, Valmet, +358 40 764 7512

VALMET
Corporate Communications

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2018 var cirka 3,3 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat – varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Processing of personal data