Valmet bygger panna för avfallsbränslen till Lidköping Energi

Valmet bygger panna för avfallsbränslen till Lidköping Energi

Valmet ska leverera en ny, avfallseldad panna till Lidköping Energi AB i Lidköping.
Valmet ska leverera en ny, avfallseldad panna till Lidköping Energi AB i Lidköping.

Valmet Oyjs pressmeddelande den 27 februari, 2020 11:00 a.m. EET

Valmet ska leverera en ny, avfallseldad panna till Lidköping Energi AB i Lidköping. Med den nya pannan kommer bolaget att kunna omvandla 130,000 ton avfall per år till fjärrvärme, el och hetvatten och ånga för industriellt bruk, samtidigt som skadliga restprodukter tas om hand på ett miljösäkert sätt.

Ordern inkluderas i Valmets orderingång för det första kvartalet 2020. Värdet på en order av den här omfattningen är vanligtvis över 10 miljoner euro. Den nya pannan ska vara i drift under 2021.

“Vi är mycket stolta över de förbättringar vi kommer att genomföra. Vi kommer att bli mer kostnadseffektiva, kunna producera mer energi och, framför allt, förbättra vårt miljöavtryck. Vår miljöprestanda är redan bland de bästa i världen, men nu kommer vi att ta ytterligare ett steg framåt. Vi har goda erfarenheter av Valmets teknik, men den här investeringen har gjorts enligt en noggrann utvärderingsprocess för att säkra att vi skulle få den bästa lösningen”, säger Stina Bergenheim, VD på Lidköping Energi.

Den nya pannan från Valmet kommer att ersätta två 35 år gamla pannor, och Lidköping Energi kommer också att ta andra steg för att öka återvinningen av energi från bränslet. När alla uppgraderingar är på plats kan den årliga produktionen av el dubbleras. Ökad elproduktion i Lidköping sänker globala utsläpp av klimatgaser från elproduktion baserad på fossila bränslen.

“Pannan från Valmet representerar beprövad teknik som med god marginal möter EU-kraven i Industriemissionsdirektivet. Jag är entusiastisk inför det här projektet och ser fram emot att förverkliga det tillsammans med Lidköping Energi”, säger Anders Victorén, Sales and Project Manager på Valmet.

Information om Valmets leverans

Valmet kommer att leverera hela pannan med kringsystem, som system för bränsle och aska. Leveransen inkluderar montage, driftsättning, utbildning och igångkörning.

Pannan kommer att ha en termisk effekt på 20 MW och kommer att baseras på Valmets Teknik för bubblande fluidiserad bädd (BFB) med Advanced Combustion Zone (ACZ™), vilket ger den mycket låga emissioner. Pannan kommer att kunna köra på en bred bränslemix, innehållande allt från industriavfall, sorterat avfall, biobränslen och kommunalt avfall. Idag finns det 20 ACZ-pannor i drift på en stor mängd olika bränslen. De senaste designändringarna har ytterligare förbättrat den höga servicevänligheten och det goda skyddet mot korrosion.

Valmet bygger panna för avfallsbränslen till Lidköping Energi

Information om Lidköping Energi AB

Lidköping Energi AB ägs av Lidköpings kommun. Företaget har cirka 60 anställda och förser 4 200 kunder med klimatsmart fjärrvärme, el samt hett vatten och ånga för industriellt bruk. Lidköping Energi arbetar för att utveckla kostnadseffektiva och moderna energisystem som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

VALMET 
Företagskommunikation

För ytterligare information, kontakta:
Anders Victorén, Sales and Project Manager, EMEA, Valmet, Tel. +46 703 700950

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2019 var cirka 3,5 miljarder euro. Våra 13 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal  

Behandling av personuppgifter