Valmet växer inom valsservice och stärker sin servicekapacitet för de europeiska kunderna

Valmet Oyj's pressmeddelande den 20 februari, 2017 kl. 11 EET (Översättning)

Valmet har stärkt sin servicekapacitet i Skandinavien och utökat sin verksamhet i Karlstad, Sverige, i och med öppningen av ett nytt servicecenter. Det innebär att Valmets skandinaviska och europeiska kunder nu kan ta del av ett ännu bredare valsserviceerbjudande innehållande den senaste tekniken för gummi- och kompositbelag.  Den utökade verksamheten startade i slutet av 2016.

Valmet driver dessutom tre andra servicecentra i Europa, som erbjuder både valsservice och valsbelag. Servicecentren finns i Finland, Frankrike och England.

"Nu har även vi i Skandinavien kapacitet att ta emot de största valsarna. Vi investerar på den lokala marknaden och gynnar de skandinaviska kunderna genom att flytta valsbelagsproduktionen närmare dem.  Valmet har den tekniska bredden och kompetensen att leverera rätt valsbeläggningar till alla olika positioner i maskinen," säger Anders Nilsson, valsservicechef på Valmet.

Den utökade valsbelagskapaciteten resulterar också i kortare leveranstider för Valmets europeiska kunder.

Valmets site i Karlstad, valsservicecentrat till vänster sett från mitten

Valsserviceavtal som passar kundernas behov

"Valmet har en stark position inom valsserviceavtal i Skandinavien. Nu när vi dessutom kan erbjuda valsbelag i närheten av kundernas pappersbruk blir vi ännu starkare. Våra serviceavtal innebär att kunderna får en skräddarsydd och kostnadseffektiv lösning för sina valsar. Deras underhållskostnader kan minskas avsevärt , på samma gång som maskinens tillgänglighet ökar och förbättrad process prestanda, genom optimerat underhåll och rätt valsbelag. Den som tecknar serviceavtal med oss kan alltid vara säker på att få lösningar som är anpassade efter just sina behov," säger Mikael Nyman, ansvarig för Valmets skandinaviska serviceverksamhet.

Genom att förenkla tillgången till service för våra kunder och tillsammans hitta de rätta lösningarna, förverkligar Valmet sitt nya serviceerbjudande, Shared Journey Forward.

VALMET
Corporate Communications

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Nyman, Director, Service Operations Scandinavia, Valmet, tel. +46 705 17 13 78

Anders Nilsson, Senior Manager, Workshop Operation Karlstad, Valmet, tel. +46 703 17 14 04

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets nettoomsättning 2016 var cirka 2,9 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se , www.twitter.com/valmetglobal