Valmet levererar två Advantage NTT -mjukpapperslinjer till Sofidel Americas nya pappersbruk i USA

Valmet Oyjs pressmeddelande den 13 oktober 2016 klockan 14:00 EET (översättning)
  
Sofidel America fortsätter sin expansion i USA och offentliggjorde nyligen sina planer på att etablera ett helt nytt pappersbruk I Circleville I Ohio. Valmet kommer att leverera två Advantage NTT maskiner med mäldberedningsutrustning och automationssystem till det nya bruket. Båda maskinerna tas i drift under 2018.  

Ordern ingår i Valmets orderingång för tredje kvartal 2016. Värdet av ordern offentliggörs inte.

Valmet och Sofidels samarbete sträcker sig mer än 20 år bakåt i tiden och innefattar elva konventionella mjukpappersmaskiner. Tidigare i år beslutade sig Sofidel för att även investera i sin första Advantage NTT maskin som ska installeras på deras bruk, Delitissue i Polen under 2017.

"Advantage NTT tekniken passar väldigt bra för våra expansionsplaner i Nordamerika. Vi har ett starkt fokus på innovativa och högpresterande teknologier och vi ser det här som en investering för framtiden som kommer att hjälpa oss ta nästa steg in i premium segmentet" säger Luigi Lazzareschi, CEO, Sofidel.

"Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med Sofidel och är stolta över att kunna stödja deras expansion på nya marknader och nya kvalitetssegment. Vi är övertygade om att den innovativa Advantage NTT tekniken med sin flexibilitet, produktkvalitet och energibesparande förmåga är framtidens teknik" säger Anders Björn, Vice President, Valmet Tissue Mills Business Unit.  

Teknisk information om leveransen

Valmets leverans omfattar två kompletta produktionslinjer för mjukpapperstillverkning bestående av Advantage NTT pappersmaskiner med OptiFlo inloppslådor och gjutna Yankeecylindrar. Maskinerna är även utrustade med Valmets Advantageteknik så som AirCap Yankeekåpa med luftsystem, WetDust dammhanteringssystem och SoftReel B rullstol. Valmet levererar även processdesign, mäldberedningsutrustning samt automationssystem med DCS (distributed control) och QCS (quality control) system.

De nya maskinerna är konstruerade för en hastighet på 1800 m/min i textureläge och 2000 m/min i konventionellt läge. Produktionslinjerna är optimerade för att spara energi och fiber samt att möjliggöra produktdifferentiering och hög produktion av premium produkter. Maskinerna har en årlig produktionskapacitet på 70.000 ton vardera.

 https://hugin.info/149898/I/1846110/58050.jpg

Valmet Advantage NTT tissue machine

Om Sofidel Group och Sofidel America

Sofidel Group är ett privatägt företag och en av världens ledande tillverkare av mjukpapper för hygien- och hemmabruk. Företaget som grundades 1966 har idag verksamhet i 13 länder med fler än 5 500 anställda. Omsättningen 2015 var 1,809 MEUR och de har en årlig produktionskapacitet på mer än 1 miljon ton. Sofidel är medlem i FNs och WWFs Klimatprogram. Sofidel America är ett dotterbolag till Sofidel Group. Det grundades 2012 genom köpet av Cellynne tissue company vilket hade tre produktionsenheter i USA - Haines City (FL), Green Bay (WI) och Henderson (NV).

VALMET
Corporate Communications
  
För ytterligare information, kontakta:

Jan Eriksson, Vice President Sales Valmet Tissue Mills Business Unit, tel.  +46 705 17 14 90
Johan Björn, Sales Director, Valmet Tissue Mills Business Unit, tel. +46 703 17 12 16

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets nettoomsättning 2015 var cirka 2,9 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal