Valmet uppgraderar indunstningsanläggningen på Södra Cells bruk i Mönsterås

Valmet Corporations pressmeddelande den 16 juni 2015 klockan 11:00 a.m. EET (Översättning)

Valmet kommer att leverera en uppgradering av indunstningsanläggningen vid Södra Cells bruk i Mönsterås, Sverige. Uppgraderingen kommer att avlasta den äldre befintliga indunstningslinjen nr 1 och förbättra ångekonomin genom att öka kapaciteten på befintlig indunstningslinje nr 2. Enligt planeringen kommer uppgradering att genomföras under hösten 2016.

Ordervärdet kommer inte att offentliggöras. Emellertid värderas ett projekt av denna art och omfattning normalt till cirka 10 miljoner euro. Ordern inkluderas i Valmets orderingång för andra kvartalet 2015.

Denna nya order följer en liknande större uppgradering av indunstningsanläggningen i Södra Cells bruk i Värö, vilken tilldelades Valmet förra året tillsammans med uppgraderingar av de flesta processområden vid samma bruk

"Vi ser fram emot detta projekt och är nöjda med det tekniska koncept Valmet har erbjudit oss. Detta kommer att förbättra indunstningsanläggningens funktion, öka energieffektiviteten och vår lönsamhet", säger Jonas Olander, projektledare på Södra Cell Mönsterås.

"Denna indunstningsuppgradering innebär många fördelar för Mönsterås bruk. Förutom att förbättra anläggningens ångekonomi, implementeras en torrhaltsstyrning av brännluten till sodapannan. Vi kommer också att lägga till en ytterligare tvättmöjlighet för de befintliga värmeytorna för att förbättra anläggningens tillgänglighet. Vi är glada över att fortsätta det goda samarbete med Södra Cell", säger Fredrik Vedin, Product Sales Manager EVAPS på Valmet.

Detaljer om leveransen
Indunstningsanläggningen på ett bruk koncentrerar svartlut som kommer från kokaren. I förångningsprocessen förs det avdunstade vattnet tillbaka till massaframställningsprocessen för att minimera brukets vattenförbrukning. Efter indunstningen bränns den koncentrerade svartluten i sodapannan för ånggenerering och återvinning av kokkemikalier.

Den nya utrustningen som ska installeras av Valmet är två tubindunstare, en Fallfilms refluxkondensor och fyra lutförvärmare. Det kommer även ske en omfattande uppgradering av rörsystemet och en integrering och uppgradering av det befintliga kondensatbehandlingssystemet.

Genom åren har Valmet gjort flertalet mindre och större uppgraderingar av indunstarna på Mönsterås bruk. Samarbetet började 2001 då Valmet ersatte skadade lameller med TUBEL värmeelement (se foto) och installerade även en ny TUBEL Super Concentrator. 

TUBEL ersätter skadade lameller på Mönsterås bruk. 

Om kunden Södra Cell
Södra är en ekonomisk förening med en medlemsbas på 51 000 skogsägare i södra Sverige. Södra har byggt upp en betydande produktion av pappersmassa, träprodukter och biobränslen.  Södra har cirka 3 800 medarbetare och har fyra affärsområden Södra Skog, Södra Cell, Södra Timber och Södra Interiör.

Södra Cell är en av världens största leverantörer av barrmassa och driver tre massabruk i Sverige; Mörrum, Mönsterås och Värö. Södra Cell Mönsterås är det största massabruket inom Södra och tillverkar årligen 750 000 ton pappersmassa. Förutom el levererar bruket även fjärrvärme till Mönsterås kommun och till Södras sågverk, som finns på området. Dessutom levererar bruket tallolja som blir till biodiesel.

VALMET CORPORATION
Corporate Communications

För mer information, kontakta:
Fredrik Vedin, Product Sales Manager EVAPS, Valmet, Tel. +46 31 50 12 43

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal