Valmet ska leverera nytt kokeri till Clearwater Papers bruk i Lewiston, USA

Valmet Corporations pressmeddelande den 2 oktober 2015 13:00. EET (översättning)

Valmet kommer att leverera huvudutrustningen till Clearwater Papers uppgraderingsprojekt på bruket i Lewiston, Idaho. I Valmets leverans ingår ett CompactCooking G2-kokeri, en ny anläggning för framställning av polysulfid samt en mindre uppgradering av det befintliga blekeriet.

Montaget av uppgraderingsprojektet är planerat att starta i oktober 2015 och beräknas vara slutfört i september 2017. Beställningen har inkluderats i Valmets orderingång för andra kvartalet 2015. Ordervärdet kommer inte att offentliggöras. 

Leveransen utgör en del av Clearwater Papers projekt, värt 160 miljoner USD, för installation av en kontinuerlig massakokare som ska ersätta 12 batchkokare. Exempel på fördelar som uppnås med projektet är kraftigt minskade luftföroreningar, förbättrad massakvalitet, ökad produktionskapacitet och effektivare flisanvändning.

"Den effektiva användningen av råmaterialen är en viktig del ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi bestämde oss för att basera vår nya kokprocess på polysulfid för att maximera utbytet. Konceptet och processen som ingår i CompactCooking-systemet från Valmet matchar vår målsättning perfekt", säger John Deuser, projektdirektör på Lewiston.

"Det här är vårt andra kokeriprojekt i Nordamerika på kort tid, och det vittnar om styrkan i vår CompactCooking G2-process. Vi är stolta över att ha fått förtroendet och möjligheten att vara huvudleverantör för processutrustningen till såväl kokeriet som anläggningen för polysulfidframställning i det här viktiga projektet. Vi är förberedda och övertygade om att systemen kommer att motsvara alla förväntningar i det här projektet", säger Mona Henderson, försäljningsansvarig på Valmet.

Teknisk information om CompactCooking G2

Kokeriet utgör första steget i en linje för kemisk massaframställning där lignin separeras från fibern på kemisk väg. CompactCooking G2 är Valmets 2-kärlsbaserade kontinuerliga kokningssystem som i huvudsak består av ett impregneringssystem och en kokare för fliskokning. Kännetecknande för systemet är den enkla men samtidigt avancerade konstruktionen, och att det är ett flexibelt system som är lätt att använda. Valmets impregneringsteknik ImpBin med dess unika egenskaper möjliggör drift med en högre kappatalsnivå trots lågt rejektinnehåll. Genom att använda en 2-kärlskonstruktion går det att säkerställa en tydligt definierad impregnering liksom tydligt definierade kokzoner. Effektiv impregnering i kombination med fördelarna hos CompactCooking-processen ger massa med ett högt utbyte och utmärkt kvalitet.

Om Clearwater Paper Corporation

Clearwater har produktionsanläggningar över hela landet där man tillverkar mjukpapper både till privata konsumenter och till away-from-home-marknaden (storförbrukare som exempelvis företag och sjukhus), samt moderrullar, blekt kartongpapper och massa.. Företaget är en ledande leverantör av mjukpapper under eget varumärke till stora återförsäljare och grossister, inklusive livsmedelsbutiker, apotek, grosshandels- och lågprisbutiker. Företaget tillverkar dessutom blekt kartong som används av kvalitetsmedvetna tryckerier och förpackningskonverterare.

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Mona Henderson, försäljningsansvarig, Chemical Pulping, Nordamerika, Valmet, tel. +1 770-368-7376
Bill Bohn, regionchef, Nordamerika, Valmet, tel. +1 404 394 5924

Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Valmets mål är att ge sina kunder världens bästa service.

Valmet har omkring 1500 medarbetare i Sverige som jobbar i nära samarbete med ett stort antal kunder. I Sverige kommer tekniken i tre av fyra pappersbruk från oss. Vi har flera produktions- och R&D enheter varav de största finns i Göteborg, Karlstad och Sundsvall.

Valmets service inkluderar allt från outsourcing av underhåll till reservdelar och förbättringar av fabriker och anläggningar. Vårt starka teknikutbud omfattar såväl hela massafabriker och produktionslinjer för mjukpapper, kartong och papper, som kraftverk för produktion av bioenergi. Valmets avancerade automationslösningar sträcker sig från enstaka mätningar till omfattande, nyckelfärdiga automationsprojekt för hela anläggningar.

Valmets nettoomsättning 2014 var cirka 2,5 miljarder euro. Våra 12 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ OMX Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.se, www.twitter.com/valmetglobal