BFB boiler

BFB-pannan är utformad för att effektivt förbränna olika slags bränslen.

Training type: Online

Duration: 6 hrs

Location: Online

Description: BFB-pannan är utformad för att effektivt förbränna olika slags bränslen. Den stora värmekapaciteten hos bäddmaterialet möjliggör stabil förbränning också av bränslen med högt fuktinnehåll.

Objective: Målet med denna kurs är att du ska erhålla kunskap om BFB-pannans utformning och funktion. Du kommer också att få förståelse för de processer som sker vid förbränning i en panna med bubblande fluidiserad bädd.

Audience: Pannoperatörer

Pre-requisites: Grundläggande kunskaper om kraftpannor samt en teknisk utbildning är att rekommendera.

Thank you for contacting us!

All messages from this form are processed. We will get back to you as soon as possible.

Learning services team