Välplanerat underhåll maximerar tillgängligheten

2015-01-16

I ett stort bruks- eller anläggningsprojekt är investeringskostnaden för underhållsplanering bara en droppe i havet. Dessa kostnader kan ändå betala sig många gånger om genom hög tillgänglighet och bättre resultat.

"Proaktivt underhåll visar sig i det långa loppet i form av låga underhållskostnader och minskad, oplanerad stilleståndstid", säger Markku K. Salo, Manager, Sales and Operation Development på Valmet. "Tyvärr ser vi fortfarande för många exempel där bruket eller anläggningen traditionellt förlitar sig på garantierna från utrustningsleverantörerna de första åren och därför struntar i förebyggande underhåll. När garantitiden upphör minskar ofta tillgängligheten och problemen börjar visa sig, vilket resulterar i ökade kostnader."

Salo gör en jämförelse med bilar. "Om du köper en ny bil kommer du garanterat inte att slarva med servicen eftersom du vill att bilen ska hålla dig på vägen. Det märkliga är att när det gäller industriella investeringar för miljarder tenderar man att göra tvärtom – att vänta tills utrustningen går sönder."

En kritikalitetsanalys avslöjar underhållsbehoven

Valmet hjälper bruken att upprätta och förbättra underhållsrutinerna inom såväl underhåll som CMMS (computerized maintenance management systems). I arbetet ingår framtagning av en underhållsplan inklusive uppladdning till kundens CMMS, liksom insamling och sammankoppling av underhållsplanen, reservdelsinformation, ritningar, stycklistor, dokument och maskinkort. Underhållsplanen utgår alltid från en kritikalitetsanalys av sannolikheten för och konsekvenserna av fel.

"Genom att använda oss av en kombination av vårt kunnande inom maskiner, automation, process och underhåll rangordnar vi utrustningsbaserade produktionsförluster, underhållskostnader, säkerhets- och miljöeffekter samt mediantid mellan fel", förklarar Salo. "Den mest kritiska utrustningen kräver kontinuerlig tillståndsövervakning, medan den minst känsliga utrustningen kan köras tills ett fel uppstår utan att detta påverkar produktiviteten."

I de flesta fall anses cirka 20 % av komponenterna vara av kritisk betydelse och 20 % inte så kritiska. Underhållsåtgärder för resterande 60 % vidtas från fall till fall.

Systematiska underhållsplaner för all utrustning

Valmet skapar en underhållsplan baserad på kritikalitetsanalysen som listar och schemalägger alla förebyggande underhållsåtgärder, såsom inspektion, smörjning, underhåll och översyn samt vibrationsövervakning. Underhållsplanen beskriver för varje enskild utrustning vad som behöver göras, när det behöver göras och vem som ansvarar för att det görs på daglig basis, månads- samt årsbasis. En livscykelplan för all utrustning ingår också.

"Om viktiga processindikatorer visar att viss utrustning kräver underhåll tidigare än beräknat vidtas nödvändiga åtgärder omedelbart", säger Salo. "Eftersom processförhållanden förändras måste underhållsplanen uppdateras vartannat eller vart tredje år.

Ett CMMS i toppskick betyder att när ett problem väl har identifierats kan underhållsteknikerna enkelt lokalisera felet och hitta den dokumentation de behöver. Detta underlättar felsökning och lokalisering av nödvändiga reservdelar, vilket resulterar i kortast möjliga stilleståndstid.

"Den här informationen brukar vanligtvis finnas i diverse leverantörsmanualer som kan ligga lite varstans." I värsta fall är informationen helt och hållet empirisk och finns då bara i huvudet på en person som inte är på plats för tillfället", tillägger Mikko J. Lehtola, Project Manager från Mill Valmet’s Maintenance Services. I ett CMMS har man hela tiden direktåtkomst till all viktig information.

Tidig planering ger de största fördelarna

Valmet tillhandahåller service inom underhållsplanering, antingen på support- eller outsourcingsbasis för såväl nya som gamla bruk och anläggningar. Enligt Lehtola når man de bästa resultaten på nya produktionslinjer där kunden har utkontrakterat allt underhåll till Valmet.

Ju tidigare underhållsplanering används i investeringsprojekt och processteknikintegrering, desto bättre. Som huvudleverantör av utrustning kan Valmet ta hänsyn till underhållsbehoven när man förbereder processlayouten, skriver underhållsinstruktionerna och sammanställer utrustningsdokumentationen.

"Ett modernt pappersbruk eller modern anläggning har avancerad utrustning där underhållet kräver specialistkunskaper. Att läsa en underhållsmanual räcker helt enkelt inte för att lösa problemen. Om underhållet av kritiska komponenter inte sköts efter uppstart kan det leda till en katastrof", säger Lehtola. "Det är detta som underhållsplaneringen i CMMS-systemet definitivt förebygger – vilket på sikt sparar pengar."


mattias. alsing@valmet.com
Tel. +46 703 17 10 86