Kontakt, hållbarhetsfrågor

För frågor som rör hållbarhet, vänligen mejla till valmet.sustainability@valmet.com eller kontakta:

Victoria Larsson

Hållbarhetsfrågor i Sverige:

Victoria Larsson 

Director, Health, Safety and Environment (HSE)

Valmet AB

Tel. +46 766 39 66 99blobid0.png 

Email: victoria.larsson(at)valmet.com

   

 Laura Puustjärvi

Allmänna frågor kring hållbarhet:

Laura Puustjärvi

Head of Sustainability

Valmet Corporation

Tel.+358 50 337 4473

Email: laura.puustjarvi(at)valmet.com

   

Anu_Salonsaari_Posti_150x180.jpg

Anu Salonsaari-Posti

Senior Vice President, Marketing & Communications

Valmet Corporation

Tel. +358 10 672 0000

Email: anu.salonsaari-posti(at)valmet.com