Vår verksamhet stöder hållbar utveckling

Hållbarhet utgör en central del av Valmets affärsstrategi och verksamhet. Våra värderingar, uppförandekoden och tillhörande policyer samt utvalda globalt erkända initiativ och principer skapar grunden för hållbara resultat på Valmet.

Från förnybara resurser till hållbara resultat

Valmets mission är att omvandla förnybara resurser till hållbara resultat. Detta innebär att vår teknik och vår service gör det möjligt för våra kunder att tillverka hållbara produkter av förnybara resurser. Vi tror att teknik spelar en viktig roll när det gäller att bromsa och anpassa oss till klimatförändringen.

Valmet har en lång historia av att tillhandahålla lösningar som omvandlar biomassa till förnybar energi och återvinningsbara produkter såsom pappersmassa, papper, kartong och mjukpapper. Vi har också utvecklat och kommersialiserat nya tekniker för omvandling av biomassa för tillverkning av nya, biobaserade slutprodukter såsom biogas, biobränslen och biomaterial.

Hållbarhetsagendan styr vårt miljöarbete

Valmets Hållbarhetsagenda fokuserar på fem kärnområden som är Hållbar försörjningskedja; Ansvarsfull verksamhet (miljö, hälsa och säkerhet, MHS); Personal och resultat; Kostnadseffektiva hållbara lösningar och Samhällsansvar.  Vi utvärderar och utvecklar vårt resultat och rapporterar om våra framgångar på årsbasis. Läs mer om fokusområdena på följande sidor.