Kartong och papper

Kunddriven produktutveckling

Visste du att 40 % av världens producerade papper och kartong tillverkas i Valmet-maskiner? Det är inte så konstigt att vi gärna fortsätter att ha ett nära samarbete med våra kunder så att vi ständigt kan utveckla nya produkter och processer som tillgodoser brukens behov av sänkt energiförbrukning och effektivare råvaruanvändning.

Valmet har kunskapen och tekniken för att förstå din produktionsspecifika process - från mäldberedning till pappers- och baskartongtillverkning, ytbehandling, bestrykning, kalandrering, upprullning och emballering. Våra erfarna och kompetenta medarbetare stöttar dig hela vägen från planering till projektfas, via installation och igångkörning till kontinuerlig produktion – under maskinlinjens hela livslängd.

Genom att välja Valmets originalmaskiner och -produkter säkerställer du att din verksamhet och lönsamhet fortsätter att ticka på - utan avbrott.

Du hittar mer information om Valmets produkter och service, liksom våra referenser (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.