150 år av passion

Vi tror att bra resultat kommer genom engagemang och stark tro på det man gör. Vi har mer än 150 års erfarenhet, vilket har gett oss ovärderlig kunskap och expertis som varit en viktig del i utvecklingen till det moderna gjuteriet som finns idag.

De första gjuteriarbetarna på fotot hade svåra arbetsförhållanden, det var hett, smutsigt och riskabelt. Det är fortfarande ett tufft jobb som kräver lång erfarenhet och kunskap, men arbetsförhållanden och säkerhetsrutiner har utvecklats enormt. Säkerhet är alltid prio ett. Man måste veta exakt vad man gör - och det gör vi.

Idag är vår verksamhet strikt reglerad av säkerhets- och miljölagstiftning och standards. Gjuteriarbetarna från 1800-talet skulle vara stolta över vad vi har åstadkommit sen den första gjutningen 1865. Det är i alla fall vi.