Järnprodukter

Valmets gjuterier i Finland och Sverige tillverkar högkvalitativa järnprodukter (grå- och segjärn) till papper- marin- och energiindustrin.