Biobränslen och biomaterial

Biomassa är en koldioxidneutral förnybar resurs för produktion av biobränslen och biomaterial. Valmet har utvecklat en serie smarta processer för att möta det ständigt ökande behovet av miljövänlig och kostnadseffektiv omvandling av förnybar biomassa till förädlade bränslen och produkter.

Du hittar mer information om Valmets produkter och service, liksom våra referenser (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.