Automation

Valmets automationslösningar är utformade för att maximera lönsamheten hos våra kunders verksamheter genom att förbättra deras produktionsprestanda samt deras kostnader, material och energieffektivitet. Vårt breda sortiment av hållbara automationslösningar och -service stöds av ett världsomspännande nätverk av automationsexperter. Valmets affärsområde Automation servar kunder inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vi har etablerat oss även i andra processindustrier och inom den marina industrin.

Läs mer om våra automationslösningar på valmet.com (på engelska).