Metso levererar kokeriombyggnad, brunmassatvätt och sileri till BillerudKorsnäs

Metso Abp:s pressmeddelande den 24 juni, 2013 kl. 10.00 lokal tid

Metso kommer att förse BillerudKorsnäs med en kokeriombyggnad, en brunmassatvätt och ett sileri till Gruvöns bruk i Sverige. Igångkörningen av det ombyggda kokeriet och den nya brunmassatvätten är planerad i maj 2014 och start av sileriet i maj 2015. Ordervärdet kommer inte att publiceras.

“Det ombyggda kokeriet tillsammans med den nya brunmassatvätten kommer att mer effektivt utnyttja vedråvaran och minska kemikalieförbrukningen i massatillverkningsprocessen. Dessutom kommer ombyggnationen av kokeriet och det nya sileriet avsevärt sänka energiförbrukningen i detta processområde,” säger Alf Sondell, Produktionschef på BillerudKorsnäs, Gruvöns bruk.

Ordern inkluderas i Metsos Pulp, Paper and Power-orderingångar andra kvartalet 2013.

Teknisk information

Metsos leveransomfattning inkluderar en ombyggnad av det befintliga kokeriet till CompactCooking G2. Leveransen kommer också att omfatta ett nytt ImpBin flisimpregneringssystem, en ny tryckdiffusör och ett sileri.

BillerudKorsnäs bildades 2012 och har åtta produktionsanläggningar och försäljningskontor i ett tiotal länder med ca 4 400 medarbetare. Gruvöns bruk i Sverige har en produktionskapacitet på 685 000 ton/år och producerar kraftpapper, säckpapper, wellråvaror (fluting, liner), vätskekartong, cupstock och avsalumassa.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Lidbäck, Sales Manager, Fiber business line, Metso, tel. +46 70 715 47 23
Hans Olsson, Vice President, Sales, Fiber business line, Metso, tel. +46 70 683 66 19

Metsos segment för massa-, pappers- och kraftproduktion (Pulp, Paper and Power) är specialiserade på processer, utrustning, service, viror och filterdukar. Vårt erbjudande och vår erfarenhet täcker in processens hela livscykel från nya produktionslinjer till ombyggnationer och service.

Från och med januari 2014 kommer Metsos verksamhet för massa-, pappers- och kraftproduktion att assistera sina kunder med en mer fokuserad och konkurrenskraftig framtoning som ett fristående, börsnoterat företag, Valmet Corporation*.

*Väntar på godkännande från Metsos extra bolagsstämma
www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power,
www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso är en global leverantör av teknik och service för kunder inom processindustrin, inklusive gruvdrift, markbyggnad, massa-, papper- och kraftproduktion, samt olja och gas. Våra 30 000 medarbetare i mer än 50 länder levererar hållbarhet och lönsamhet till kunder över hela världen. Expect results.
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup