Valmet och Flootech tecknar samarbetsavtal för att främja vattenrening för kartong, papper och mjukpappersindustrin

Valmet Oyjs fackpressmeddelande den 13 juni, 2024 kl. 9.30 EEST

Brist på färskvattenförsörjning börjar bli en utmaning för många massa- och papperstillverkare över hela världen, vilket betonar behovet av vattenbesparings- och vattenbehandlingsutrustning. Att återanvända och/eller återvinna processvatten är idag ett måste för de flesta företag. Den 23 maj, 2024 tecknade Valmet och Flootech ett partnerskapsavtal för att ytterligare stärka samarbetet och erbjuda sina kunder avancerade vattenreningslösningar.

Genom partnerskapet ska Flootech tillhandahålla djupgående teknisk och kommersiell expertis till Valmets kunder. Det utökade utbudet kommer att omfatta lösningar för vattenrening, återvinning av processvatten, behandling och avloppsrening samt återanvändning samt slamavvattning för kartong-, pappers- och mjukpapperstillverkare.

”Vattenbrist och ansträngningar för att minska miljöpåverkan driver behovet av mer avancerade lösningar för att minska, återanvända och återvinna vatten från massa- och pappersindustrin. Samarbetet med Flootech gör det möjligt för oss att leverera kostnadseffektiva och effektiva vattenbehandlingslösningar till våra kartong-, papper- och mjukpapperskunder. Det är i linje med Valmets klimatprogram, och vi är glada över att förena våra krafter med den ledande experten inom vatten och vattenteknik globalt”, säger Petri Rasinmäki, Business Line President Paper, Valmet.

”Det finns ett växande behov av mer avancerade lösningar för att förbättra vattenkvalitet, processvattenåtervinning och fiberåtervinning, samt för att behandla och utvinna energi från avloppsvatten. Kostnader förknippade med miljöpåverkan och reglering, anskaffning av färskvatten och det ökande energipriset har alla ökat betydelsen av att optimera kretsloppet och vattnets miljöavtryck hos massa- och pappersbruk. Vi är glada över att stärka vårt långa och framgångsrika samarbete med Valmet och bilda ett partnerskapsavtal som gör det möjligt för oss att tillhandahålla kompletta vattenreningslösningar och skapa slutna vattensystem tillsammans”, säger Mikko Siivonen, CEO, Flootech.

Om Flootech

Flootech är ett dotterbolag till Nijhuis Saur Industries med över 50 års erfarenhet, som erbjuder ett brett utbud av vattenbehandlingsteknologier, processlösningar och tjänster för industriella och kommunala sektorer. Med över 1 000 installationer över hela världen och en hög kompetensnivå inom branschen, tillför Flootech värde till kunders processer genom att producera vatten av hög kvalitet, minimera och minska vattenförbrukningen, energianvändningen och säkerställa att miljökraven uppfylls.

VALMET  
Corporate Communications 

För mer information kontakta: 
Petri Rasinmäki, Business Line President, Paper, Valmet, tel. +358 40 042 8422
Mikko Siivonen, CEO Flootech, tel.
+358 40 767 9520

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automationssystem och ventillösningar servar vi ännu fler branscher inom processindustrin. Våra 19 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Valmets nettoomsättning 2023 var cirka 5,5 miljarder euro.

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Esbo, i Finland.

Följ oss på valmet.com | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

Behandling av personuppgifter