Valmet inleder fackliga förhandlingar om förändringar inom affärsområdena Service och Papper samt EMEA-organisationen och delar av gemensamma funktioner

Valmet Oyjs pressmeddelande den 15 februari, 2024 kl. 14.05 EET  

Valmet inleder fackliga förhandlingar, med start 15 februari, 2024, som påverkar delar av affärsområdena Service och Papper samt EMEA-organisationen (Europa, Mellanöstern och Afrika) och gemensamma funktioner. Förhandlingarna avser planerade åtgärder för att förbättra verksamhetens lönsamhet och konkurrenskraft samt anpassning till den förändrade marknadssituationen. De planerade åtgärderna berör huvudsakligen Finland och Sverige

Planen omfattar organisationsförändringar, utveckling av arbetssätt och justering av personal till arbetssituationen. Enligt företagets preliminära syn avser planen en permanent minskning av personal samt korttidspermitteringar. Antalet permanenta minskningar beräknas till 130 positioner. De exakta detaljerna rörande omfattningen kommer att klargöras under förhandlingsprocessen.

Valmet har cirka 6 900 anställda i Finland och 1 800 i Sverige.

VALMET
Corporate Communications

För mer information kontakta:
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing, communications, sustainability and corporate relations, Valmet, tel. +358 10 672 0000

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av process teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automationssystem och ventillösningar servar vi ännu fler branscher inom processindustrin. Våra 19 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag.

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Valmets nettoomsättning 2023 var cirka 5,5 miljarder euro.

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Espoo, i Finland.

Följ oss på valmet.com | X | X (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram |

Behandling av personuppgifter