Valmet levererar en Advantage DCT 200 mjukpapperslinje till Sofidel America i USA

Valmet Oyj’s pressmeddelande den 2 Oktober, 2023 kl. 9:30 EET

Sofidel America har beslutat sig för att investera i en Advantage DCT mjukpapperslinje med ett omfattande automationspaket, flödeskontroll och Industriellt Internet, från Valmet. Linjen ska levereras till företagets bruk i Circleville, Ohio i USA. Målet med investeringen är att möta de amerikanska konsumenternas ökande efterfrågan på högkvalitativa pappersprodukter med låg miljöpåverkan. Maskinen planeras vara i drift under andra halvan av 2025.

 

Ordern ingår i Valmets orderingång för tredje kvartalet 2023. Värdet av ordern avslöjas inte.

 

Valmet och Sofidel har en lång historia av samarbete som omfattar elva konventionella mjukpappersmaskiner och fyra hybridmaskiner vilka har installerats i olika länder. Den nya TM3-linjen ska installeras på samma bruk där Valmet tidigare har installerat två Advantage NTT linjer.

 

”Sofidel har ett tydligt fokus på hållbara och högpresterande tekniker som uppfyller våra mål att öka vår kapacitet med så låg miljöpåverkan som möjligt. Erfarenheten från tidigare ombyggnadsprojekt där vi installerat Advantage ViscoNip pressar, har övertygat oss om att det är möjligt att både spara energi och samtidigt förbättra papperskvaliteten med en stabil tillverkningsprocess. Valmets Industriella Internetlösningar kommer att hjälpa oss att förbättra vår prestanda ytterligare,” säger Simone Capuano, Executive VP, Operations and Supply Chain, Sofidel America.

 

“Vi är stolta över att fortsätta vår resa tillsammans med Sofidel. Kombinationen av Valmets Advantage DCT mjukpappersmaskin, automationssystem, flödeskontroll och Industriella Internetlösningar ger tillsammans den mest effektiva produktionslinjen på marknaden i dag. Vi kommer att arbeta i nära samarbete för att nå de ambitiösa målen för projektet,” säger Johan Björn, Sales Director, Tissue Mills business unit, Paper Business Line, Valmet.

 

Teknisk information om leveransen

 

Den nya mjukpapperslinjen har en designhastighet på 2 000 m/min och en bredd på 5,6 meter. Linjen är optimerad för att spara energi och leverera utmärkta pappersegenskaper. Den årliga kapaciteten är beräknad till 70 000 ton.

 

Valmets leverans omfattar en komplett mjukpapperslinje med en Advantage DCT 200-maskin med OptiFlo inloppslåda och Yankeecylinder. Den är även utrustad med den välkända Advantage tissueteknologin där ViscoNip press, AirCap kåpa med luftsystem, WetDust dammhanteringssystem och en SoftReel rullstol ingår. Valmet står även för konstruktion, mäldberedningsutrustning och automation, omfattande DNA, DCS med inbyggd maskinövervakning, Valmet IQ kvalitetskontrollsystem (QCS) och övervakning av pappersbanan (WMS). Leveransen omfattar även Valmets flödeskontroll och Industriella Internetlösningar samt tjänster från Valmet Performance Center, kvalitetsövervakning och centerlineapplikationer.

 

 A machine with many parts

Description automatically generated with medium confidence

Valmet Advantage DCT mjukpappersmaskin

 

Om Sofidel Group

 

Sofidel Group är ett privatägt företag och en av de ledande tillverkarna av papper för hygien- och hushållsanvändning i världen. Företget grundades 1966 och har enheter i 13 länder och har fler än 6 900 anställda. De har en konsoliderad nettoförsäljning på 2,8 miljarder Euro och en årlig tillverkningskapacitet på mer än en miljon ton.

 

Sofidel America är ett dotterbolag till Sofidel Group. Det etablerades 2012 genom förvärvet av Cellynne Tissue Company som grundades 1988.

 

VALMET

Corporate Communications

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Björn, Sales Director, Tissue Mills Business Unit, Paper Business Line, Valmet, tel. +46703171216

Jan Larsson, Director Sales, Tissue Mills business unit, Paper Business Line, Valmet, tel. +14042294269

 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automations- och flödeskontrolls-lösningar kan vi serva en ännu bredare bas av processindustrier.  Våra 17 500 medarbetare i världen, arbetar nära tillsammans med våra kunder med målet att förbättra deras resultat – varje dag.  

 

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett flödeskontrollföretag gick ihop med Valmet. Valmets nettointäkter 2022 uppgick till cirka 5.1 miljarder Euro. 

 

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Espoo, i Finland.  

 

Följ oss på valmet.com | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | 

 

Behandling av personuppgifter