Valmet levererar ny balningslinje och en flingtorkombyggnad till MM FollaCells massabruk i Norge

Valmet Oyjs pressmeddelande den 14 juli, 2022 kl. 11:00 a.m. EEST 

Valmet kommer att leverera en ny balningslinje och en ombyggnad av flingtorksystemet till Mayr-Melnhof Groups FollaCell massabruk i Norge. Det är den första fasen i ett större ombyggnadsprojekt på bruket som syftar till att upprätthålla brukets produktionskapacitet och minska behovet av underhåll. Uppstarten är planerad till fjärde kvartalet 2023.

Ordern ingår i Valmets orderingång för andra kvartalet 2022. Värdet på denna typ av ombyggnad och leveransomfattning är vanligtvis runt 8–10 miljoner euro.

“MM FollaCell AS valde Valmet som leverantör efter en noggrann utvärdering av flera alternativ. Den främsta anledningen till att valet föll på Valmet var den välkända och väl beprövade tekniken med goda referenser,” säger Odd Morten Aalberg, Managing Director, MM FollaCell.

“Vi är glada över att FollaCell har valt att samarbeta med oss i detta projekt. Plattpressen är en beprövad balformeringsmaskin som kommer att säkerställa hög tillgänglighet och öka tillförlitligheten för hela linjen,” säger Per Jangdal, Sales Manager, Valmet.


Valmet kommer att leverera en ny balningslinje och en ombyggnad av flingtorksystemet till Mayr-Melnhof Groups FollaCell massabruk i Norge.
Foto:
MM FollaCell AS

Teknisk information

I Valmets leverans ingår att byta ut en befintlig balningslinje med en ny. Den nya plattpressen kommer att öka tillgängligheten på linjen och minska behovet av underhåll. Flingtorksystemet kommer att byggas om med ett nytt kylsteg för att förbereda för den andra fasen i projektet.  

Information om MM Folla Cell

Norska MM FollaCell AS massabruk producerar högkvalitativ mekanisk massa – BCTMP och CTMP – av rundvirke och sågverksflis. Beroende på typ använder bruket 100% barrträ eller en blandning av barrträ och lövträ. Läget i norra Europa är en fördel inte bara på grund av den råvara som växer nära bruket. Dess tillgång till Trondheimfjorden erbjuder också idealisk infrastruktur.

Med en egen isfri hamn kan bruket leverera och ta emot per fartyg pålitligt året runt. MM FollaCell AS använder endast material från hållbart skogsbruk. Den energi som krävs hämtas i första hand från ett miljövänligt vattenkraftverk i närheten.

VALMET  
Corporate Communications 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Per Jangdal, Sales Manager, Wood and Pulp Handling Business Unit, Pulp and Energy Business Line, Valmet, tel. +46 70 294 6340  

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Med våra automations- och flödeskontrolls-lösningar kan vi serva en ännu bredare bas av processindustrier.  

Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service. Våra 17 000 medarbetare arbetar nära tillsammans med våra kunder med målet att förbättra deras resultat – varje dag.  

Företaget har en industrihistoria som sträcker sig mer än 220 år tillbaka i tiden och har en stark meritlista som omfattar ständiga förbättringar och förnyelse. Under 2022 nåddes en ny milstolpe då Neles, ett flödeskontrollföretag gick ihop med Valmet. Det kombinerade företagets nettointäkter uppgick till cirka 4,5 miljarder Euro 2021, baserat på de båda företagens siffror. 

Valmets aktier är listade på Nasdaq börsen i Helsingfors och huvudkontoret ligger i Esbo, i Finland.  

Följ oss på valmet.com | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | 

Behandling av personuppgifter