Dödsolycka vid Valmets projektplats i Sverige - Ortviken

Valmet Corporations pressmeddelande den 26 januari 2022 klockan 3:30 CET

Natten mot onsdagen den 26 januari 2022 inträffade en allvarlig arbetsplatsolycka under Valmets flingtorksinstallation vid SCA’s byggprojektet på Ortvikenområdet i Sundsvall, Sverige. En anställd till Valmets underleverantör avled efter ett fall från hög höjd.

“Våra tankar är med den avlidnes familj och kollegor. Vi har informerat personalen som arbetar med projektet på plats och ger dem det stöd som behövs. En utredning av olyckan har inletts och korrigerande åtgärder kommer att implementeras för att ständigt förbättra våra processer och rutiner för att säkerställa säkerheten”, säger Rickard Andersson från Valmet.  

Valmet strävar efter att skydda hälsan, säkerheten och arbetsmiljön för sina medarbetare, kunder och de platser där vi verkar.

Händelsen är under utredning av polisen och det svenska Arbetsmiljöverket. Valmet har även inlett en utredning av olyckan tillsammans med kunden och underleverantör.

 

VALMET

Corporate Communications

 

 

For further information, please contact:

Rikard Andersson, Vice President, Fiber Processing Business Unit, Valmet, tel. +46 70 305 57 22

 

Valmet Corporation är den ledande globala utvecklaren och leverantören av processteknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2020 var cirka 3,7 miljarder euro. Våra 14 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Mer information finns på www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal

Processing of personal data