Valmet levererar ny indunstningsanläggning till Södra Cells bruk i Mönsterås

Valmet Oyjs pressmeddelande den 14 april, 2021 kl. 11:00 EET 

Valmet kommer att leverera en ny indunstningslinje till Södra Cells bruk i Mönsterås. Den nya linjen ersätter den äldsta indunstningslinjen (linje 1) på bruket. Den nya indunstningsanläggningen beräknas kunna tas i bruk under första kvartalet 2023.

Värdet på ordern uppges inte. Projekt av denna storlek och omfattning brukar emellertid i regel uppgå till ett värde av cirka 30 miljoner euro. Beställningen har bokförts i Valmets orderingång för andra kvartalet 2021.

”Vår befintliga indunstningslinje 1 är över 40 år gammal, och på grund av höga återkommande underhållskostnader måste den nu ersättas med en ny modern indunstningsanläggning med den senaste tekniken, som är mer energieffektiv och ökar brukets prestanda. I hård konkurrens presenterade Valmet den bästa helhetslösningen för oss, och vi ser fram emot detta samarbete”, säger Jonas Olander, projektledare på Södra Cell Mönsterås.

”Vi har länge samarbetat med Södra Cell om Mönsterås bruks indunstningsanläggningar. Vi skräddarsyr den nya linjen för att tillgodose behovet av ökad tillförlitlighet och effektivitet. Den nya linjen kommer att öka indunstningskapaciteten och ytterligare förbättra brukets ångekonomi och energieffektivitet genom att producera lut med hög torrhalt till sodapannan. Vattenanvändningen förbättras genom att den nya indunstningen levererar rent kondensat som kan användas på bruket”, säger Fredrik Kall, Director, Evaporation, Ash & Bio Technology, Pulp and Energy, Valmet.


Valmet levererar en ny indunstningslinje till Södra Cell Mönsterås (foto: Södra Cell)

Teknisk information

Den nya indunstningslinjen (linje 3) kommer att ha en kapacitet på 530 ton avdunstat vatten per timme. Linjen blir en 7-effektslinje med Valmets Tubel-teknik för hög energieffektivitet, tillgänglighet och enkel rengöring. Indunstningslinjen ska producera rent kondensat för användning i brukets processer. Linjen är förberedd för ligninextraktion med LignoBoost. I leveransen ingår även inspektion av indunstningslinje 2.

Om Södra Cell och bruket i Mönsterås

Södra är Sveriges största skogsägarförening och en internationell skogsindustrigrupp där verksamheten baseras på bearbetning av medlemmarnas skogsråvara. Södra Cell är ett av Södras fyra affärsområden. Med sina massabruk i Värö, Mörrum och Mönsterås är Södra Cell en av världens ledande tillverkare av marknadsmassa. Södra Cell är också en stor producent och leverantör av biobränslen, grön el, fjärrvärme och råmaterial för flytande biobränslen. Mönsterås har en produktionskapacitet på 750 000 ton barrmassa och lövmassa per år.

VALMET  
Corporate Communications

För ytterligare information, kontakta: 
Fredrik Kall, Director, Evaporation, Ash & Bio Technology, Pulp and Energy, Valmet tel. +46 70 234 8081
Lars Erlandsson, Product Sales Manager, Evaporation, Pulp and Energy, Valmet tel. +46 76 639 7871

Valmet är den globala ledaren när det gäller att utveckla och leverera processteknik, automation och service till massa-, pappers- och energiindustrin. Vårt mål är att ge våra kunder världens bästa service.

Valmets omfattande teknikutbud inkluderar såväl massabruk, produktionslinjer för tissue, kartong och papper, som kraft- och värmeanläggningar för energiproduktion. Valmets innovativa service- och automationslösningar förbättrar driftsäkerheten och prestandan i våra kunders processer och effektiviserar användningen av råmaterial och energi.

Valmets nettoomsättning 2020 var cirka 3,7 miljarder euro. Våra 14 000 medarbetare runt om i världen finns nära kunderna och arbetar för att förbättra deras resultat - varje dag. Valmets huvudkontor ligger i Esbo, Finland, och företaget är noterat på NASDAQ Helsingforsbörsen.

Läs mer www.valmet.comwww.twitter.com/valmetglobal  

Behandling av personuppgifter